Nederlandse cultuur bestaat niet

Dit stuk is eerder geplaatst op de website van GroenLinkser Hans Groen.

De PVV maar ook met enige regelmaat de VVD zien immigratie louter als kostenpost. En ondanks het feit dat dankzij de Wet Cohen een halt is toegeroepen aan de voortdurende grote instroom onder de voorgaande rechtse kabinetten, blijft de PVV volhouden dat Nederland elk jaar een kapitaal kwijt is aan de immigranten. Nederland is geen immigratieland volgens hen. Door de vreemde culturen zal de Nederlandse cultuur vervagen en mogelijk zelfs verdwijnen. Het tegendeel is echter het geval. De Nederlandse cultuur is door de eeuwen heen opgebouwd uit zeer vele exotische invloeden. Eigenlijk bestaat er geen Nederlandse cultuur. Zij is per definitie multicultureel.

Vanaf 1492 begint eigenlijk de geschiedenis van de immigratie naar Nederland. Vluchtelingen, voornamelijk Joden, kwamen vanuit Noord-Afrika en Portugal naar Noord-Europa. Vele kwamen aan in Antwerpen, Middelburg en Amsterdam, de belangrijke afmeerhavens van de VOC. De reden voor de trek van de Joden was o.a de felle inquisitie, waar zij in Nederland, vanwege de grote mate van godsdienstvrijheid, een veilig heenkomen vonden. Ook al mochten zij hun geloof niet openlijk belijden, ze waren wel gevrijwaard van vervolging. Het waren in die periode vooral Europees georiënteerde vluchtelingen. Echter, in die periode waren de culturele verschillen tussen de verschillende landen en bevolkingsgroepen, aanzienlijk groter dan nu. Volgens een schatting kwamen tot 1630 zo’n 150.000 vluchtelingen naar Nederland.

Door de economische bloei van Nederland, wat tot uiting kwam in de VOC en WIC, had Nederland een grote aantrekkingskracht. Ook had Nederland veel behoefte aan arbeidskrachten op de werven maar ook op de schepen. Het aandeel immigranten uit allerlei windstreken nam in hoog tempo toe, waardoor bijvoorbeeld in Amsterdam, einde 17e eeuw, 2/3 van de ondertrouwde bruidegoms immigrant was. De toename van het aantal immigranten bewerkstelligde de economische groei in die periode. Zij verrichtten vaak het zware en gevaarlijke werk, maar zorgden daarnaast door hun bestedingen voor toename van het BNP in die periode. Met die economische bloei kwam ook de Kunst & Cultuur en Wetenschap in Nederland tot bloei. ‘Veel beroemde Nederlandse wetenschappers, handelaren en kunstenaars uit de zeventiende eeuw waren vluchtelingen van buitenlandse afkomst zoals bijvoorbeeld de schrijver Joost van den Vondel[Keulen]

In de 17e en 18e eeuw kwamen grote groepen Hugenoten naar Nederland. ‘Zo’n 12.000 Hugenoten vluchtten naar Amsterdam en daardoor ontstonden er Franse buurten, kroegen en een Franse kerk (de Waalse kerk). Inmiddels waren er ook steeds meer Joodse gemeenschappen ontstaan vanuit Oost-Europese vluchtelingen. Deze Joden kwamen toen voornamelijk uit Polen, waar zij op grote schaal werden vervolgd en vermoord.

In de 19e eeuw kwamen vooral grote groepen Duitsers naar Nederland. Dat waren vooral handelaren en arbeiders. De marskramers waren rondtrekkende handelaren die van dorp tot dorp trokken en in vele gevallen zich blijvend vestigden. Zij vestigden hun bedrijven in Nederland, wat leidde tot imperia zoals Winkel van Sinkel, Peek & Cloppenburg, Hunkemöller, C&A en V&D. Deze bedrijven worden door veel Nederlanders en ook door de PVV als typisch Nederlands gezien, maar zijn van oorsprong buitenlands.

Met de instroom van immigranten, kwam ook de invloed van andere culturen. De Nederlandse taal verraadt ook deze invloed. In Amsterdam hoor je onmiskenbaar de Joodse invloed in het dagelijks woordgebruik. Wat de PVV de Nederlandse cultuur noemt, is niets anders dan een allegaartje van allerlei culturen. Van Hollands, Frans, Portugees, Pools, Noord-Afrikaans, Surinaams, Antilliaans etc. En ook de VOC en WIC namen de nodige invloeden mee terug van hun reizen. Niet alleen in de producten, maar ook in kennis, ervaring en buitenlanders. Het is juist de tolerantie en openheid van de Nederlandse samenleving geweest, die ervoor heeft gezorgd dat Nederland in meerdere opzichten kon opbloeien. Diversiteit en tolerantie zijn door de eeuwen heen, de belangrijkste kernwaarden van Nederland. Net als dat potje pindakaas waar we allemaal groot mee zijn geworden, maar van oorsprong toch echt Amerikaans is.

bronnen:
http://www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/geschiedenis/52-profielwerkstukken/2432-hoofdstuk-1-immigratie-in-nederland-een-verrijking-of-verarming.html

http://www.droommuseum.nl/?Vijf%26nbsp%3BEeuwen_Immigratie

13 gedachten over “Nederlandse cultuur bestaat niet”

 1. “Eigenlijk bestaat er geen Nederlandse cultuur. Zij is per definitie multicultureel.”

  Dit is gewoon glashelder de waarheid.

  En tevens het probleem van de realiteit ontkenners van de Rechtse Kerk.
  Gestoorde fanatici zijn niet voor rede vatbaar.

 2. Leuk hoor, zo’n stukje, af en toe tenenkrommend slecht geschreven geschiedenis. Maar het punt van deze geachte schrijver is me nog niet helemaal duidelijk. Maxima heeft destijds ook al verkondigd dat er niet zoiets als de ” Nederlandse cultuur” zou bestaan en dat is haar op behoorlijk wat ( terechte) kritiek komen te staan. Natuurlijk is vrijwel elke cultuur per definitie multicultureel, da’s op, z’n minst, een open deur. Wat echter een feit is, is dat door de enorme toevloed van immigranten de laatste decennia, er ongetwijfeld een wissel is getrokken op dat “nederlandse gevoel”. Het ontkennen daarvan is slecht en op z’n minst dom te noemen. Beter is het om te accepteren dat er een behoorlijke toename is van allerlei mensen met niet alleen andere culturele achtergronden, maar ook religieuze. Met name dat laatste is een probleem in onze seculiere maatschappij. De vrijheden en verworvenheden van onze maatschappij kunnen hierdoor onder druk komen te staan en dat acht ik onacceptabel. De hele immigratieproblmatiek, want daar hebben we het hier volgens mij over, is niet zo heel complex. De mensen die hier naar toe willen komen zijn( vrijwel allemaal) welkom, ongeacht welk ras ze zijn of welk geloof ze aanhangen. Maarrr, men zal zich dan ook moeten conformeren aan onze wetgeving, onze verworvenheden moeten accepteren en zoveel mogelijk assimileren in onze samenleving. Doet of kan men dit niet, even goede vrienden, maar dan rest slechts de gang naar het thuisland. Voorgaand is het tegendeel van een simplistische voorstelling, dat is een dooddoener, het is de meest faire manier van doen, fair ten opzichte van de “Nederlanders”, maar ook fair ten opzichte van alle “nieuwe Nederlanders”, omdat je mijnsinziens van iedereen die in je land een nieuw thuis zoekt, mag verwachten dat hij of zij zich aanpast aan dat nieuwe thuis. Doe je dat niet, ook goed, maar dan kun je hier niet blijven, met of zonder potje pindakaas.

 3. Peter van der Waals Schreef:

  Maarrr, men zal zich dan ook moeten conformeren aan onze wetgeving, onze verworvenheden moeten accepteren en zoveel mogelijk assimileren in onze samenleving. Doet of kan men dit niet, even goede vrienden, maar dan rest slechts de gang naar het thuisland.

  Weet je als mensen dat soort dingen opschrijven dan kan ik eigenlijk maar reactie verzinnen: flikker op lul. Even goeie vrienden verder hoor vat het niet persoonlijk op, asshole.

 4. Zoals Mussert al zei : “Ik heb niets tegen Joden maar ze moeten zich wel als Nederlanders gedragen “

 5. #2 Wat een gelul! Nederland is door zijn handelsinstelling altijd al een multicultureel land geweest, iedereen die geld in het laadje bracht was welkom. Alleen waren we dan ook wel weer zo, dat op het moment dat we maar dachten dat ze ook iets terug kregen we ze er uit wilden schoppen.
  En over tenenkrommend slecht geschreven geschiedenis gesproken, zelf heb je ook niet helemaal de geschiedenis van Nederland in de pet. Maar geeft niet hoor, wij wel.
  Als iedereen had geassimileerd, was er geen indonesische keuken geweest, geen italiaansof frans restaurant, geen chinees restaurant. Geen kroket, geen frikandel, geen sateh, misschien zelfs wel geen frites, want is Belgisch of Frans, dus eh, gewoon gezeik. Ow, ook geen tomaat of aardappel, allemaal buitenlands! Verboden in de Nederlandse keuken. Mensen die van buiten komen, moeten assimileren en Nederlands eten. Suikerbieten en kool (of zoiets). Lijkt mij blergh!

 6. Hoho, meneer of mevrouwtje vd Heuvel, hij of zij die geen argumenten heeft gaat schelden. Is niet des Krapuuls, toch? Kom nou es met een paar valide argumenten, of bent u daar te activistisch voor welliicht?

 7. Als het zijn bakkes is onder die naam op Facebook, heb ik voor vandaag ruimschoots gegeten en gedronken.

 8. @2
  Indien je meent dat er fouten zitten in de historische data, dan wil ik wel graag weten waar je het over hebt. Naam en rugnummer graag en niet alleen n loze bewering. Onder mijn stuk staan de bronnen vermeld, dus zou ook graag onderbouwing zien dat die bronnen dus niet kloppen.

  Wat is dat Nederlandse gevoel dan? En welke wissel heeft het getrokken op Nederland? Het is te makkelijk om de veranderde situatie in Nederland per definitie toe te schrijven aan immigranten. Misschien vergeten, maar we hebben vanaf eind jaren zeventig tot dik in de jaren tachtig een keihard rechts beleid gehad waarbij elke investering in de samenleving werd teniet gedaan. Denk aan zware bezuinigingen op onderwijs, sociale zekerheid maar ook grootstedelijk beleid werd beeindigd. Dat laatste was juist in het leven geroepen om de toenemende diversiteit het hoofd te bieden. Kortom. Rechts Nederland is in haar eigen zwaard gevallen en doet dat nu weer, doordat dit kabinet het differentiatiebeleid immigratie, heeft wegbezuinigd. En dat beleid zorgde er juist voor dat subgroepen die zich misdroegen, goed konden worden gevolgd en gecorrigeerd. Dus weer gaan we de mist in dankzij Rechts.

  Dat Nederland qua rechtstaat seculier is ingericht, betekent nog niet dat zij seculier is. Nog altijd kennen we genoeg religieuze groepen die net zo onverdraagzaam zijn als bijvoorbeeld salafisten. Ook misken je de invloed van een partij als het CDA, CU en SGP. Toch echt religieuze partijen. Opvallend. Er is geen enkele moslim partij. Die verspreiden zich onder de andere politieke partijen, wat feitelijk aanduidt dat de moslims weinig behoefte hebben aan een uniek moslim geluid. Ze zijn dus gewoon geintegreerd en houden hun religie op hun nachtkastje

  Onze vrijheden en verworvenheden staan niet onder druk door immigranten, maar door partijen als de PVV. Deze partij wil beperkingen invoeren als het gaat om grondwettelijke rechten[art1-6-12] Maar dat wordt door pvv aanhangers dan weer wel acceptabel gevonden. Nogal schizofrene opstelling als je het mij vraagt.

  Assimileren? Uhmmm we are borg? Assimilatie is onzin. Assimilatie betekent dat een persoon volledig gelijk wordt aan het object waarmee hij assimileert. Dat is feitelijk onmogelijk. Elk persoon zal altijd een deel van zijn achtergrond / cultuur met zich meedragen. Al was het alleen maar vanwege fysieke verschijning. Integratie daarentegen gaat om wederzijdse aanpassing, waarbij groepen een gezamenlijk kader en basis vinden waarop de samenleving wordt gebaseerd. Die basis is er al in Nederland: De Grondwet! Dus als je daar maar van afblijft, dan heb je n anker om te komen tot een goede integratie van groepen. Helaas, dat wil Wilders dus niet en blokkeert hij daarmee een succesvolle integratie.

  Vertrekken? Want hoe ga je dan om met bijvoorbeeld Amerikanen die in Nederland wonen. Die spreken over het algemeen geen Nederlands. Niet bepaald het toonbeeld van assimilatie als ik jouw opvatting hanteer? Ga je die meteen wegsturen? Of wat dacht je van al die chinezen. Meeste zijn totaal niet geassimileerd of geintegreerd? Ook maar wegsturen? Of nog beter: de Molukkers? Zie je hoe simpel jouw kromme gedachtegang volledig mank gaat op de realiteit van alledag.

  Integratie is een proces dat enkele generaties duurt en zich maar beperkt laat sturen. Dat weten we al decennia. Aanpassing gaat namelijk per generatie overdracht. Afhankelijk van de culturele afstand tussen de immigrant en de autochtoon kan het aantal generatieoverdracht meer of minder zijn. Dus een Amerikaan is bij de 2e generatie wel geintegreerd. Bij arabische groepen is dat ongeveer 3-4 generaties.

  En voorwaar: Lees de laatste rapporten van het SCP of nee, lees liever het commentaar van Bolkestein of BJ Spruyt. Beiden verbazen zich erover dat de integratie best wel goed gaat en beiden geloven nu ook dat het wel goed komt. En bij welke generatie zijn we nu aangeland? Juist. De 4e!!! Het hele proces verloopt nagenoeg volgens het boekje. Jammer alleen dat er een paar schreeuwerds rondlopen in Nederland die groepen tegen elkaar opzetten, waardoor het proces wordt gefrustreerd.

  Wat blijft zijn een stel subgroepen die zich schuldig maken aan veel kleine criminaliteit. Die zijn van allochtone afkomst, maar ook van autochtone afkomst.[de tokkies] Het SCP laat namelijk al jaren zien dat langs de sociaal economische doorsnede, er tussen criminele allochtonen jongeren en criminele autochtone jongeren weinig verschil is. Ze zijn beiden oververtegenwoordigt in de criminaliteitscijfers. Alleen omdat we al jaren langs de culturele meetlat meten, vallen de allochtonen op, maar die Tokkies zijn geen haar beter.

  En dan nu een heerlijke boterham met………….. op de voorspelbare goede afloop.

 9. Ja potje pindakaas hebben ze al eeuwen in Suriname ook.
  En tulpen groeien over de hele wereld vooral Turkije.
  Koekjes in trommels hebben ze vooral in Denemarken,dus wellicht van de denen overgenomen?
  In elk land wordt kaas gefabriceerd.
  Hutspot hebben ze ook in yougoslavie
  Sauerkraut= zuurkool is afkomstig uit Germany
  En sinterklazen zie je genoeg in kerken en in het vaticaan,met en zonder staf
  Aleen dan de peperkoek….O wacht pepparkokkaar is zweeds toevallig
  nou dan blijven alleen klompen over…o wacht die heb je in Spanje en Portugal ook eeuwen lang
  ehh..Tokkies? ja die heb je ook overal
  nou dan weet ik niet wat de kultuur inhoud,oja een ding wel echt hollands..Racisme!

 10. Nederland is voor mij niet meer dan een betiteling in een paspoort waar ik verder weinig emotionele waarde aan hecht. ls ik dan toch enige verbintenis aan een geografische entiteit moet hechten, dan voel ik me eerder Limburger of Europeaan, dan ‘Nederlander’. Ten eerste omdat ik hier met bijna niemand Nederlands spreek, maar dialect, ten tweede omdat ik meer op heb met mijn collega’s van enkele jaren geleden die uit Polen, Spanje, Duitsland, Portugal etc. kwamen en die ook dezelfde kutwerkjes in dezelfde kutbedrijven moesten doen als ik. Met die jongens kon ik doorzakken tot in de vroege uurtjes, klagen over de voorman, etc. Met mijn zogenaamde ‘landgenoten’ uit de Veluwe kan ik alleen maar over de bijbel praten, rara waar mijn identiteit ligt, niet bij die Nederlanders waar ik verder toch geen contact mee heb. De ‘Nederlandse cultuur’ is iets van bovenaf opgelegd en in de negentiende eeuw verzonnen, hij zal in deze eeuw vervangen worden door de”Europese cultuur’.
  “De vrijheden en verworvenheden van onze maatschappij kunnen hierdoor onder druk komen te staan…” Zouden die vrijheden niet gelden in andere culturen? Alsof het buitenland alleen maar uit moslimlanden zou bestaan waar PVV’ers geen kerken op zouden mogen richten… De vrijheid om een sigaret op te steken in een kroeg is niet door moslims om zeep gebracht. Het zijn niet de moslims die een zinloze JSF aankopen, zinloze missie naar Afghanistan sturen. Als Peter van der Waals nu eens uit zou kunnen leggen wat Friezen, Hollanders, Groningers, Limburgers en Zeeuwen met elkaar gemeen hebben behalve hun paspoort en dezelfde televisiezenders, iets wat Duitsers of Belgen niet zouden hebben, dan wwet ik waar hij het over heeft als hij het heeft over de ‘Nederlandse cultuur’, want met dat begrip kan ik verder weinig.

 11. De reacties hierboven lezende, zou het beter zijn Nederland op te heffen. Daar ben ik het mee eens. Dan steek ik in op Groot-Friesland, vanaf Zaandam tot en met Zuid-Denemarken.

Reacties zijn gesloten.