Natuurlijk werd Trump afgeluisterd door GHCQ. Zoals iedereen!

O, wat zijn die spionage agentschappen gemeen, onderling! Bijna nog gemener dan de vijanden tegen wie ze zijn ingezet. Trump is niet zo gelukkig met de gegevens die de CIA, NSA en dus zijn eigen ministerie van Veiligheid heeft verzameld over de Poetin-contacten van lieden uit zijn omgeving. Het geval Flynn, de man die geen veiligheidsadviseur mocht worden, is bekend.

Laatstelijk beschuldigde de Trump-omgeving een Britse meneer die geholpen zou hebben om Obama in staat te stellen om de Trump Tower af te luisteren. Toen ging me een licht op. De Amerikaanse diensten waren immers bezig om de verbindingen van sommige Trump lieden met Poetin lieden na te gaan? Ze hebben daarover inmiddels resultaten gepubliceerd die meneer Flynn de kop kostten. Dat zou inderdaad heel goed via de Britse GHTQ verbinding plaatsgevonden kunnen hebben.

800px-Cornwall_UK_relief_location_mapSinds minstens tien jaren bestaat aan de noordkust van Cornwall een GHTQ afluistercentrum dat alle verbindingen van en via Europa naar de VS registreert en doorgeeft aan het NSA. Ze tappen de internetkabels vanuit bij voorbeeld Amsterdam (belangrijke hub) af en stellen die beschikbaar aan de VS en aan de overige 5 partners (Australië, Nieuw Zeeland, Canada, etc). Amerika betaalt mee aan GHTQ en het NL centrum in Friesland. Nederland helpt dus daaraan mee via zijn militaire geheime dienst MIVD. Dat bleek toen de AIVD en Plasterk daar niet van de hoogte waren in 2013. QED – Geheime diensten wisselen slechts gegevens uit als ze heel erg moeten of als er wordt gedreigd met opheffing.

Het is dus heel goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de contacten tussen US-Poetin-mensen in het Trump-imperium en hun vrienden in Rusland of elders werden gevolgd door de geheime diensten. Dat is hun taak. Het schijnt dus waar dat de Trump Tower werd afgeluisterd. Terecht. Niet door Amerikaanse diensten. Die mochten dat niet. Maar door bevriende Engelstalige diensten, in dit geval Britse.

Het is leuk dat de fittie tussen Trump en het Washingtonse establishment zoiets aan het licht brengt. Het zou nog leuker zijn als Europese inlichtingendiensten eindelijk zouden begrijpen dat hun doel een ander is dan Washington te plezieren.

(verscheen ook op De Lage Landen)