Natuurherstel helpt, maar meer vaart is nodig!

De Nederlandse natuur staat onder druk door een te grote stikstofneerslag, een tekort aan water en versnippering. Daarom heeft de overheid met het programma Natuurherstel tussen 2020 en nu geld uitgetrokken om maatregelen te nemen die de natuur helpen. Dat programma is inmiddels afgerond. Hoe ging het, en wat nu?

Het resultaat van het programma? Natuurherstel helpt. Maar het is natuurlijk nog niet klaar. “Meer vaart is nodig en niet alleen in Natura 2000-gebieden”, stelt Staatsbosbeheer-ecoloog Allard van Leerdam.

– Lees verder bij de bron