Nagekomen PVV-Kamerklets: zesduizend euro voor de opheffing van België

Ooit had deze site de speciale rubriek PVV-Kamerklets, waarin onwaarschijnlijke en onbenullige Vragen aan de Uitvoerende Macht namens een Geachte Afgevaardigde van de Partij voor de Vrijheid in het zonnetje werden gesteld.

Deze uitzinnige was er net voor de tijd dat Krapuul begon. Wij plaatsen hem hier dus alsnog. Komkommmertijd, tenslotte.

Vragen van de leden Wilders en Bosma (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over opheffing van België. (Ingezonden 18 mei 2009)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Het imago van België verbleekt in het buitenland”? 1)

2
Bent u bereid de onvermijdelijke opheffing van België te bespoedigen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

3
Bent u bereid onze ambassade in Brussel voortaan niet meer aan te merken als onze ambassade voor België maar als ambassade voor Vlaanderen?

1) NRC Handelsblad, 13 mei 2009

De toenmalige minister, Verhagen, afkomstig uit een gewest dat ook maar door het Historisch Lot bij Nederland hoort en niet bij datzelfde België (of zelfs Duitsland), zal dit beantwoord moeten hebben. De vraag was trouwens ook aan premier Balkenende gericht.
Iedere vraag kost het geheel der belastingbetalers tweeduizend euro.

Een jaar later al was Verhagen vice-premier met deze hele gewone partij met volstrekt normale mensen die je serieus moet nemen en waar naar geluisterd moet worden.