Naar Madagaskar met de uitgeprocedeerde asielzoekers of vergassen?

Hitler wilde van de joden af. Maar hoe? Deportatie van de joden naar de toenmalige Franse kolonie Madagaskar werd als optie overwogen. Het plan is nooit tot uitvoering gebracht omdat de Britse marine het overwicht op zee had en grootschalige verscheping in oorlogstijd onmogelijk was. Als alternatief is op de beruchte Wannseeconferentie in 1941 tot concentratiekampen en vergassing beslist.

De VVD en andere rechtse partijen willen dat uitgeprocedeerde asielzoekers oprotten. De rechters hebben beslist, is een veelgenoemd argument. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Bestemmingslanden accepteren uitgeprocedeerden in veel gevallen niet. De wetten waarop de rechters zich baseren deugen dus niet. In analogie kunnen de asielzoekers niet naar Madagaskar. Wat blijft dan over? Vergassing?