Na de verkiezingen (maart 2021)

De voorbije verkiezingen lieten weer een verdergaande ruk naar rechts zien. De splijting van het fascistische Forum voor Democratie resulteerde in 8 zetels voor FvD en nog eens 3 zetels voor het afgesplitste JA21 met Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

Bij de verkenningen omtrent een nieuw te vormen coalitie blijkt dat VVD-leider Mark Rutte in JA21 een partner ziet om een coalitie te formeren, waarbij ook in de Eerste Kamer een meerderheid mogelijk is. JA21 heeft namelijk een aantal zetels in de Eerste Kamer die oorspronkelijk toebehoorden aan FvD. De betreffende zetelhouders hebben, na de ruzie binnen de partij, gekozen voor het “fatsoenlijke gezicht” en afstand genomen van al te overduidelijk antisemitisme. Daarmee is nog niet gezegd dat er in de politieke en persoonlijke opvattingen van partij en partijleden ook daadwerkelijk afstand is genomen van racistische en fascistische tendensen. Wel dat er is gekozen van een iets gematigder openbaar profiel met betrekking tot het antisemitisme.

We kennen Eerdmans al van Leefbaar Nederland en diverse discriminerende voorstellen in Rotterdam, zoals het pleidooi voor het weren van Halal-winkels uit winkelstraten, uit angst voor een onnederlands straatbeeld. Nanninga kennen we van een aantal walgelijke tweets uit het verleden waarbij het lot van Joden in de tweede wereldoorlog reden tot vermaak was. Of ze van deze tweets helemaal afstand heeft genomen en excuses heeft aangeboden is mij niet bekend.
Daar gaat het op dit moment niet over. Waar het om gaat is natuurlijk wat voor geluid JA21 gaat laten horen in Eerste en Tweede Kamer. Zal er sprake zijn van een respectvolle benadering van mensen, zonder groepen te discrimineren of blijft het oude wijn in nieuwe zakken, gericht op uitsluiting van verschillende bevolkingsgroepen?

Wat valt er te lezen in het verkiezingsprogramma? Wat zijn de uitlatingen van partij en -leden op de social media?
Guus Valk maakte op Twitter een overzichtje over wat JA21 te bieden heeft in de politiek.
We vinden het anti-islam standpunt weer terug en in het algemeen een afkeer van mensen met een migratieachtergrond. Hij verwijst o.a. naar De Correspondent: “Volgens Rooduijn combineert JA21 net als FvD en PVV ‘een ‘nativistisch’ wereldbeeld met een sterke nadruk op het belang van veiligheid en law and order.”

De voorkeur van Rutte voor een coalitie met deze partij hoeft niet te verbazen. Naast het genoemde voordeel van de gunstige zetelverhouding in de Eerste Kamer is in het verleden wel gebleken dat Mark Rutte geen afkeer heeft van racisme.

Sinds zijn eerdere veroordeling als staatssecretaris op Sociale Zaken wegens aanzetten tot etnisch profileren en racisme, kunnen we al snel een lijstje racistische incidenten en opmerkingen opstellen.

Rutte doet deze uitspraken en komt er weer op terug. Het blijft onbekend waartoe veranderende inzichten bij de huidige premier zullen leiden. Het VVD-programma wordt er toch niet inclusiever van. Een opportunistische keus tot nauwere samenwerking met een partij als JA21 belooft zeker weinig goeds. Rutte heeft in dat opzicht niet echt vertrouwenwekkende papieren.

De partij waaraan de beoogde Minister President al jaren leiding geeft uit zich steeds vaker racistisch. Met name woordvoerder Bente – wij zijn geen opvangplek voor gespuis – Becker, windt geen doekjes om haar afkeer van asielzoekers. En zoon van een Marokkaanse vader Malik- na mij de deur dicht – Azmani is tegen iedere opvang van asielzoekers van buiten Europa en wil dat er geen asielzoekers meer worden toegelaten in Europa.
De resultaten van het wanbeleid van mevr. Broekers Knol spreken ook voor zich. Een belofte om minderjarige asielzoekers in mensonwaardige omstandigheden op Griekse opvangkampen snel een veilige plek in Nederland te bieden werd nauwelijks uitgevoerd.

VVD staat een beleid voor gericht op het buitensluiten van mensen die asiel zoeken. Om dit te maskeren wordt gebruikt gemaakt van woorden als migrant of gelukszoeker. En zo tracht de VVD zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor een humaan beleid ten aanzien van mensen die vluchten voor oorlogsgeweld.

Je kunt er niet omheen De VVD heeft zich de laatste jaren, onder leiding van Mark Rutte ontwikkeld tot een partij die bij tijden openlijk racistisch en discriminerend beleid voor staat. Dat beleid wil deze partij ook consolideren door afbraak van de rechtsstaat en rechtszekerheid van burgers. Het welzijn van minderheden, arbeidsmigranten, vluchtelingen en armen zal nog verder worden ondergeschikt gemaakt aan welvaart voor de happy few.

Het antwoord ligt nu bij Sigrid Kaag. Zal zij de zetelwinst die D66 heeft gekregen door de stemmen die ze kreeg van voormalige PvdA- en GroenLinks-stemmers honoreren door links van de VVD te blijven of geeft ze, zoals eerder de klassiek linkse partijen ook al deden, toe aan de eisen van een kleiner, maar luidruchtiger, deel van de maatschappij en faciliteert ze een nog verder afglijden naar de gevaarlijke afgrond van rechts extremisme en de dreiging van extremistisch geweld. Wat zal van Kaags uitgangspunten overeind blijven?