Na de Brexit: tijd voor een ander Europa!

Na de Brexit staat Europa voor een cruciale keuze: doorgaan op dezelfde weg, of het geweer van schouder veranderen. Het Britse referendum zou in elk geval bij de Europese Commissie, maar vooral bij de 27 lidstaten die momenteel nog blijven, het alarmsignaal in werking moeten zetten.

Veel Britten, waaronder “John” met de pet, zien Europa niet langer zitten en kozen voor een uitstapscenario. Veel andere “Europeanen” denken er trouwens net eender over. Natuurlijk werden er tijdens de campagne allerlei “foute” of demagogische argumenten gebruikt. Maar dit duidelijke signaal negeren zou een kapitale vergissing zijn.

“Wat brengt Europa voor positiefs voor de gewone man en vrouw?”
Dat was de vraag die een Britse vakbondsleider stelde op een Europese syndicale vergadering. Hij verwees onder andere naar de massale sociale dumping, de liberaliseringsdrift van de commissie die openbare diensten afbouwt, de deregulering die alle sociale bescherming onderuit haalt … Het is moeilijk om goede argumenten te geven om de werkende man en vrouw te overtuigen van de weldaden van Europa, vond hij. Hij kreeg gelijk in de feiten.

Extreem liberalisme en deregulatie

Europa is vergleden van een hoopvol project naar een vrije markt, waar vrij verkeer van goederen en diensten de heilige koe is. Op dat altaar worden sociale spelregels opgeofferd. Sociale regels moeten weg, openbare diensten moeten afgebouwd, …

Meer zelfs, lidstaten die hun sociaal weefsel willen beveiligen worden aangevallen. Zo kregen Duitsland en Frankrijk van de Commissie een juridische procedure aan hun broek omdat ze een minimumloon toepassen in de transportsector. Dat vindt de Europese Commissie niet kunnen en dus moeten deze landen op de beklaagdenbank.

Waar de Europese Commissie geen erg in heeft zijn de Oost-Europese lidstaten die massaal postbusbedrijven tolereren (en zelfs stimuleren) op hun grondgebied. BTB-ABVV gaf aan Eurocommissaris Violetta Bulc een lijst van zeker 50 postbusbedrijven in Bratislava/Slovakije. Het topje van de ijsberg. Geen reden om op te treden vindt ze.

We kunnen nog een lange lijst toevoegen, denken we maar aan de procedure tegen de Belgische wet op de havenarbeid (de wet Major), de aanval op het Limosa-systeem, het in vraag stellen van de Belgische en Franse boetes op overnachting in de stuurcabine van de vrachtwagen …

En er is geen beterschap op komst. De Europese Commissie wil blijkbaar ook de cabotageregels “versoepelen”, spreekt over het zogenaamde dienstenpaspoort (een soort van Bolkestein bis), …

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be