Moslims zullen op Kuzu/Öztürk-partij stemmen (met update)

Een zekerheidje: moslims gaan stemmen op de nieuw te vormen partij van ex-PvdA’ers Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Maar veel moslims?

Nederlandse moslims zijn als groep nog veel diverser dan Turkse Nederlanders. Er zijn twee grote nationale groepen: Turken en Marokkanen, maar er zijn ook veel moslims afkomstig uit Somalië, Indonesië en Pakistan.
Al die groepen hebben weinig overeenkomsten en zijn zowel intern als onderling verdeeld. Bovendien is er grote religieuze verdeeldheid: soenni, sjia en alawi, ibadiyya en ahmediyya, en tussen en binnen die gemeenschappen ook nog grote politiek relevante verschillen, bijvoorbeeld tussen nationalisten en islamisten.
(Sargasso )

Het is dat PVV-aanhangers een balk in hun ene oog hebben en ernstige staar aan het andere. Anders vormde de Kuzu/Öztürk-partij nog een bedreiging voor Wilders. Dan zouden Wilders-adepten opmerken dat moslims in Nederland zo divers zijn dat ze niet eens één zetel in de Tweede Kamer kunnen veroveren, ondanks aanvoering van de club door ervaren Kamerleden.

UPDATE:
Het bericht over moslims stemmen op de Kuzu/Öztürk-partij verdient bij nader inzien een cijfermatige onderbouwing. In 2012 waren er ongeveer 227.000 Turks-Nederlandse stemgerechtigden. Bij een volgende verkiezing zullen dat er meer zijn, maar niet veel meer. Van die 227.000 ging zo’n 40 procent stemmen. Dan blijven over 90.800 stemmen. Van alle Turken geeft volgens een enquête van Demet TV 1/3 aan op Kuzu/Öztürk te stemmen. Dat geeft een stemmenaantal van ruim 30.000. De kiesdeler in 2012 lag iets boven de 62.000. Met andere woorden, dan moeten Kuzu/Öztürk voor 1 zetel nog eens 30.000 stemmen krijgen van niet-Turken. Dat is hoogst onwaarschijnlijk.