Monsanto koopt ‘wetenschap’ die de onschuld van glyfosaat ‘bewijst’

Monsanto en andere producenten van het herbicide glyfosaat sponsoren de publicatie van artikels die de onschuld van glyfosaat moeten aantonen. Daarmee willen ze twijfel blijven zaaien over de steeds maar aangroeiende wetenschappelijke consensus dat glyfosaat kankerverwekkend is.

Op 23 maart 2017 publiceerde de Oostenrijkse afdeling van de milieuorganisatie Friends of the Earth het onderzoeksrapport Glyposate and cancer: Buying Science – How industry strategized (and regulators colluded) in an attempt to save the world’s most widely used herbicide from a ban. Zij onderzochten de manier waarop de producenten van het herbicide glyfosaat systematisch wetenschappelijke bewijzen hebben verdraaid weergegeven of vervormd. Via sponsoring vonden ze wetenschappers bereid om daar artikels over te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

Friends of the Earth Oostenrijk deed dit onderzoek in samenwerking met een reeks andere organisaties zoals de Bund für Umwelt und Naturschutz (Bond voor leefmilieu en natuurbescherming, de Corporate European Observatory (die de lobby-activiteiten van de grote bedrijven in het Europees Parlement en de Europese Commissie volgen), GMWatch (monitort de bedrijven die ggo-gewassen produceren), Pesticide Action Network en het Umweltinstitut München.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be