Ministerie promoot Israëlisch bedrijf dat oorlogsmisdaden faciliteert

The Rights Forum roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) op af te zien van een voor 21 juli georganiseerde promotiebijeenkomst ten behoeve van de Israëlische wapenproducent Elbit Systems. The Rights Forum schreef minister van EZK Stef Blok en NIDV-directeur Ron Nulkes aan en publiceerde een artikel waarin de oproep wordt toegelicht.

Als leverancier van wapens, munitie en technologie aan het Israëlische leger is Elbit nauw betrokken bij de Israëlische bezetting en kolonisering van de Palestijnse gebieden en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Dat maakt het bedrijf medeplichtig aan oorlogsmisdaden en andere schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.  

Volgens het Nederlandse mensenrechten­beleid en de (inter)nationale gedragscodes op het gebied van handel en mensenrechten dient afstand te worden gehouden van zulke bedrijven. Met hun promotie van Elbit handelen het ministerie en de NIDV in strijd met het Nederlandse beleid.
‘Nederlandse overheden en bedrijven dienen zich verre te houden van handel en samenwerking met defensiebedrijven en strijdkrachten in conflictgebieden’, aldus directeur Gerard Jonkman van The Rights Forum. ‘Nederlandse bedrijven die na bemiddeling van het ministerie en de NIDV met Elbit in zee gaan, worden daarop op grond van hun ketenverantwoordelijkheid aanspreekbaar.’ 
Uit een recent gepubliceerde database blijkt ten overvloede dat de Nederlandse overheid voor honderden miljoenen euro’s zaken doet met Elbit.

Eerder dit jaar riepen oud-ambassadeur Koos van Dam en de voormalige ministers Jan Pronk en Laurens Jan Brinkhorst, allen lid van de Raad van Advies van The Rights Forum, de overheid in een ingezonden stuk in de Volkskrant op de banden met de Israëlische wapenindustrie te verbreken.

  • Persbericht The Rights Forum
  • Uitgelichte afbeelding: By MilborneOne – http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hermes450.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1046448