MiND noteert forse stijging meldingen internetdiscriminatie

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discrimerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en godsdienst (22%). Ruim de helft van de uitingen (64%) werd gedaan op social media.

De verklaring voor deze stijging is volgens directeur Titus Visser niet eenduidig. “In de eerste plaats neemt de bekendheid van MiND toe, onder andere door de landelijke anti-discriminatiecampagne ‘Zet een streep door discriminatie.’ van de Rijksoverheid, onze Facebook-campagnes en de intensivering van de samenwerking met onze partners. Daarnaast spelen maatschappelijke discussies in de samenleving een rol. Dit laatste uitte zich met name in de laatste vier maanden van 2015.”

Impulsief
‘Alle asielzoekerscentra plat branden.’ en ‘Moslims in veewagens trappen en deporteren’. Het zijn twee voorbeelden van meldingen die MiND ontving. Titus Visser: “Dit soort verwerpelijke uitingen zijn helaas aan de orde van de dag. We zien dat maatschappelijke discussies ook zorgen voor ontsporing op internet. Mensen reageren impulsief op bijvoorbeeld social media of naar aanleiding van nieuwsberichten, waarbij ook gediscrimineerd wordt. Het is belangrijk dat dit wordt gemeld. Het is de taak van moderators om hun website vrij te houden van discriminerende uitingen.”

Social media
Meer dan de helft van de meldingen (417) gaat over uitingen op social media. Na een bijeenkomst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met social media platforms in oktober heeft MiND concrete afspraken gemaakt met Twitter en Facebook over de gezamenlijke aanpak van discriminatie. Naast social media werd er ook gemeld over uitingen op fora, blogs of opiniesites (54) en overige websites (169).
(bron)