Migratie eerste half jaar 2016 ontleed

Van het totaal aantal immigranten naar geboorteland in het eerste half jaar van 2016 was een kleine 25% asielgerelateerd, 35% was geboren in een ander EU-land. Dertig procent was geboren buiten de EU en niet asielgerelateerd en een 13 procent was geboren in Nederland.

Naar herkomst was 45% van de immigranten niet-westers en 45% westers. Tien procent was autochtoon.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS die het CBS deze week publiceerde.


Migratie naar geboorteland

De eerste tabel laat zien dat de totale immigratie gestegen is naar bijna 100.000 mensen en dat zijn er 16.000 meer dan vorig jaar.

De stijging komt voor ongeveer 10.000 door meer asielmigratie. Dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, nareizigers en een groep asielzoekers die langer dan een half jaar in de procedure zit en dan ingeschreven kunnen worden in het bevolkingsregister. *) De totale asielmigratie in het eerste half jaar was in de buurt van de 23.000, waarmee de asielmigratie bijna een kwart uitmaakte van de totale immigratie.

Migratie naar herkomst.
De tweede tabel gaat over de herkomst: autochtonen en eerste en tweede generatie van buitenlandse herkomst. Geboorteland Nederland geeft naast het overgrote deel van de autochtonen ook iedereen van de tweede generatie. Een klein deel van de mensen geboren in het buitenland is autochtoon. De definitie van autochtoon is immers dat beide ouders geboren zijn in Nederland. Dan kan je dus een autochtoon kind krijgen in het buitenland. Dat kind -misschien inmiddels al 100 jaar- kan dan immigreren in Nederland. Officieel als autochtoon. Dat waren in 2014 ongeveer 2.000 ‘buitenlandse autochtonen’ over het hele jaar.

Totaal immigreerden er 10.000 autochtonen en emigreerden er ruim 12.000. Netto ‘verloor’ Nederland bijna 2.300 autochtonen.

Conclusie
Het zijn grote aantallen die immigreren en emigreren. In de beleving van mensen zijn het voornamelijk asielmigranten, maar de immigratie van die groep maakt minder dan een kwart uit van de immigratie. Wel maakt zij meer dan helft uit van de netto-immigratie (migratiesaldo). Een ander voortdurend ‘misverstand’ is dat de emigranten allemaal Henk en Ingrids zijn. Slechts een op de vijf emigranten is autochtoon en daarvan komt een aanzienlijk deel ook nog terug. De netto-emigratie is dan ook slechts 2200.

Lees het hele artikel bij Flip van Dyke.