Middellandse Zee is een dode zee

De Middellandse Zee is in 2016 verworden tot een van de meest vervuilde waterbekkens ter wereld. Grootste boosdoeners zijn onbehandeld afvalwater, de industrie, dichtbevolkte kustgebieden, toerisme en zeer intens vrachtverkeer.

Met een oppervlakte van 2,5 miljoen vierkante kilometer grenst de Middellandse Zee aan 22 landen, die samen een kustlijn vormen van 46.000 kilometer. Het gebied brengt drie continenten samen – Afrika, Azië en Europa.

Deze binnenzee is ook een soort reusachtig zoutmeer met slechts één contactpunten met de open oceaan: de straat van Gibraltar. Daardoor duurt het gemiddeld 80 tot 150 jaar om het water te verversen, berekende het Mediterraan Actieplan van het VN-leefmilieuprogramma (UNEP/MAP) in Athene. Een druppel vervuild water blijft dus gemiddeld meer dan een eeuw circuleren in de Middellandse Zee.

Bijna een derde van de Mediterrane bevolking, 160 miljoen mensen, woont in steden langs de kust. Nog eens 180 miljoen toeristen bezoeken het gebied ieder jaar. Het gevolg is dat miljoenen mensen hun vast en vloeibaar afval in de Middellandse Zee dumpen.

Tot voor kort had meer dan 40 procent van de kustgemeenten geen behandeling voor geloosd rioolwater. 80 procent van het afvalwater belandt ongezuiverd in de Middellandse zee, aldus het UNEP/MAP. Ook industriële activiteiten zijn een grote bron van vervuiling, vooral van de petrochemie en de metaalindustrie. Zo lozen 60 raffinaderijen bijna 20.000 ton olie per jaar in deze zee. Chemische reststoffen van pesticiden, nitraten en fosfaten van de industriële landbouw belanden eveneens in het water. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be