Marmaduke Pickthall en Snouck Hurgronje

Bij de PVV hebben ze behalve Hans Jansen als voorbeeld, ook nog een andere held van de zolder gehaald. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) die toen Indië nog een kolonie van Nederland was, naar Indië ging om de Islam te onderzoeken.

Snouck Hurgronje heeft de twijfelachtige eer om zowel beroemd, berucht en verguisd te zijn. Zeker het was een wetenschapper, die heel veel talen sprak en godsdienst als sociaal fenomeen zag. Maar in tegenstelling tot Marmaduke Pickthall (1875-1936) die zich willens en wetens bekeerde tot de islam en later de Quran liefdevol in het Engels vertaalde kan er geen groter verschil zijn.

Hier staat de geschiedenis van Snouck Hurgronje in Indië en laat zien dat Snouck Hurgronje eigenlijk niet meer is geweest dan een wolf in schaapskleren. De ‘bekering’ van Snouck Hurgronje tot de Islam diende alleen maar ter glorie van Snouck Hurgronje en de geneugten (een slavin en later 2 minderjarige vrouwen, waarvan er 1 in het kraambed stierf). Ook al mocht Snouck wat liberaler zijn in zijn opvattingen dan de Hollanders die Indië bezetten, hij drong wel aan op marteling en heeft bij vertrek uit Indië wel zijn laatste vrouw met kinderen in de steek gelaten. Maar hij is wel een van de arabisten die de lijn van Hans Jansen heeft uitgezet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Snouck Hurgronje van zolder is gehaald, als de Nostradamus van de PVV, ook al is de rol die hij heeft gespeeld vrij bedenkelijk. En het kan natuurlijk nooit zo zijn geweest dat in een bezet land, waar Nederland een rivier van bloed heeft achtergelaten, ook met toestemming van de ‘verlichte’ Snouck Hurgronje, men trots kan zijn op deze profeet. Snouck Hurgronje verliet Indië als een teleurgesteld man en vestigde zich in Leiden en werd een vermaard internationaal wetenschapper. Al was niet iedereen hier van gediend, en zeker het ministerie van koloniën niet.

Maar het ministerie van koloniën kon steeds minder waardering opbrengen voor de adviezen waarmee Snouck Hurgronje het gevraagd en ongevraagd blijft bestoken. In 1916 schrijft minister van koloniën Pleijte aan gouverneur-generaal Van Limburg Stirum: ”t Liefst gaf ik hem zijn demissie en bespaarde ik de f. 3000,- die hij trekt, maar dat zou zoo’n slag in de wapenkamer geven en aanleiding tot giftigen strijd en tegenwerking in het geheim, dat ik mij daarop nog wel eens wil beslapen.’

Snouck  Hurgronje trouwt nog 1 keer en ditmaal netjes zoals het hoort in de kerk en krijgt nog een dochter, zijn gezin met kinderen in Indië heeft nooit en te nimmer meer wat van hem gehoord, want bij het weggaan uit Indonesië, heeft hij zijn inheemse vrouw en kinderen verboden hem na te reizen, nimmer zijn naam te gebruiken en de kinderen moesten meer onderwijs volgen dan de koranschool.  Voorwaar, dit heerschap is iemand om trots op te zijn. En natuurlijk is het geoorloofd om Mohammed een pedofiel te noemen, terwijl Snouck Hurgronje wel trouwde met eigenlijk nog meisjes die amper de kindertijd ontgroeid waren.

Zijn tegenhanger Marmaduke Pickthall deed er langer over om zich te bekeren tot de Islam, hoewel hij al op 18-jarige leeftijd door Damascus reisde en zich verdiepte in de taal en de cultuur, voelde hij zich aangetrokken tot de Quran. Hoewel hij pas 20 jaar nadien een moslim werd, deels om zijn moeder te ontzien die streng christelijk was en deels omdat hij nog niet zo ver was. Marmaduke Pickthall trouwde na  terugkeer in Engeland met Muriel Smith en dat zou zo blijven tot zijn overlijden.

De tegenstellingen tussen beide heren zijn groot. Voor Snouck Hurgronje diende de Islam tot 1 doel, de wetenschap. Voor Maramuduke Pickthall diende de Islam tot een groter goed, want hij werd uiteindelijk een tegenstander van het koloniale bewind in het Midden-Oosten. Vooral de houding dat het Christendom groot en onuitroeibaar was in tegenstelling tot de gekolniseerden die niet meer dan een stel heidense rovers waren, irriteerde Pickthall oneindig.

Marmaduke Pickthall overleed op 60-jarige leeftijd, na een ziekte. Zijn vrouw vond bij het opruimen van zijn buro de laatste woorden vanuit de Quran:

Whosoever surrendereth his purpose to Allah, while doing good, his reward is with his Lord, and there shall no fear come upon them, neither shall they grieve.

Het is jammer dat Snouck  Hurgronje niet deze klasse bezat, maar zoals de historie alhier afgleed van beroemd, naar berucht. En dat zijn nalatenschap wordt beheerd door een ranzig clubje.

4 gedachten over “Marmaduke Pickthall en Snouck Hurgronje”

 1. Ik heb de liefde van de PVV voor Snouck Hurgonje nog nergens ontdekt. Of het zou moeten zijn dat de Leidese hoogleraar “Christiaan Snouck Hurgronje verrichtte eind 19e en begin 20’ste eeuw baanbrekend werk inzake arabisme en islam en vestigde in Leiden een traditie waar met name de komende tijd Nederland veel voordeel van zou kunnen hebben. Hebt u dat verrukkelijke artikel van Mohammed Benzakour in de krant van woensdag gelezen? ‘De versnipperde moslimpopulaties kennen dankzij Wilders een sterke verbroedering. De Nederlandse moslims zijn beter af met PVV. Dankzij Wilders gedijt de moslimgemeenschap in Nederland en is ze een eenheid. Bovendien: veel dingen die Wilders wil, willen moslims ook’.” http://www.vkblog.nl/bericht/349493/Neerlands_oudste_universiteit_gaat_vreemd_…_-_what%27s_in_the_name_of_a_place%3F

 2. Ik had in deze vergelijking ook graag over een onderzoeker van de Islam gelezen die onderzoek deed vanuit een meer neutrale professionele houding.

  Marmaduke Pickthall en Snouck Hurgronje zijn wat mij betreft allebei problematisch. De een ging native en de ander diende het koloniale bewind. Pickthall mag sympathieker zijn als persoon maar dat maakt hem niet noodzakelijkerwijs een goede wetenschapper. Fijn dat hij tegen Wester Kolonialisme was, maar dat zegt niks over zijn werk. Zijn werk schijnt vrij goed te zijn, maar dat zie ik los van zijn politieke standpunten. Vroomheid is doorgaans een opstakel als je een godsdienst wil bestuderen. Net zo goed als Nationalisme een manco is als je een kritische cultuur analyse moet maken.

  De tegenstellingen tussen beide heren zijn groot. Voor Snouck Hurgronje diende de Islam tot 1 doel, de wetenschap. Voor Maramuduke Pickthall diende de Islam tot een groter goed, want hij werd uiteindelijk een tegenstander van het koloniale bewind in het Midden-Oosten.

  Dan zeg je dus wel dat Snouck Hurgronje de betere wetenschapper was. Er is bovendien geen oorzakelijk verband tussen Moslim worden en tegen een koloniaal bewind zijn. Het Midden-Oosten is immers eeuwenlang door een Turks koloniaal bewind overheerst. De Islam is net zo goed aangewend voor imperialistische doeleinden als het Christendom. Nadat de Nederlanders vertrokken zouden de Javanen de Islam gebruiken voor nationalistische doeleinden in het nieuwe Indonesië.

  Veelwijverij was een gebruikelijk motief voor zowel etnische Nederlanders als Chinezen om zich tot de Islam te bekeren in Nederlands Indië. Er zijn nog altijd Moslims die polygynie onder andersdenkenden mannen als wervingsargument gebruiken. Dat Snouck Hurgronje met tienermeisjes trouwde kon ook omdat dit onder de inlandse bevolking gewoon gebeurde. Twaalf jaar was voor meisjes een huwbare leeftijd. Vroege huwelijken en slechte hygiëne zijn de belangrijkste reden dat vroeger veel moeders en kinderen het kraambed niet overleefden. In een aantal derde wereld landen is dit nog altijd het geval. Het is een beetje inconsistent om Snouck Hurgronje te veroordelen omdat hij gedrag vertoonde dat onder welvarende Moslims in Nederlands Indië niet ongewoon was. Hij was ook niet de enige Nederlander die er een tweede gezin met een inlandse vrouw op na hield. Ook dat kwam veel voor.

  Ik keur huwelijken met minderjarige meisjes uiteraard niet goed maar als dit niet normaal was geweest dan had Snouck Hurgronje dat niet kunnen doen. Snouck Hurgronje was een cynisch opportunistisch heerschap, maar je moet wel bedenken dat het merendeel van de mensen zich uit maatschappelijk opportunisme bekeerd. De ware strikt oprechte gelovigen zijn de uitzondering.

 3. Ik veroordeel zijn gedrag omdat dubbel spel speelde Sofia. De ‘huwelijken’ en zijn besnijdenis had meer te maken dat hij de Islam wilde ontdekken. Ook wordt er gezegd op internet dat hij heel goed een spion kon zijn. Hij was een hele intelligente man die geloof ik 18 talen sprak. Marmaduke Pickthall bekeerde zich wel tot de Islam maar was wel kritisch. Voor hem stond de Islam voor vrijheid, want Engeland was en is nog steeds een klassenmaatschappij.

Reacties zijn gesloten.