Mag je de PVV fascistisch noemen?

PVV Brabant ligt nog steeds overhoop met Rob Riemen. Rob Riemen is een van die mensen die gewoon hardop zegt dat de PVV fascistisch is. In 2010 verscheen het door hem geschreven pamflet: “De eeuwige terugkeer van het fascisme”, waarin hij stelt dat Geert Wilders en zijn beweging het prototype zijn van hedendaags fascisme.  In 2011 sprak hij over dit onderwerp op Lowlands.

Publiciteit hieromtrent leidde tot Kamervragen van de PVV en een verzoek om subsidies voor het door Riemen opgerichte Nexus instituut stop te zetten.

Wanneer kun je een groepering fascistisch noemen?
In de Volkskrant stelde Riemen indertijd:

Welke culturele geschiedenis zit er achter de beweging van Wilders? Dan zie ik veel parallellen met het fascisme. Je moet dan niet zozeer kijken naar de manier waarop het fascisme is geëindigd, met Auschwitz, maar naar de manier waarop het begonnen is, als populistische beweging die macht greep.’

De pijn van deze constateringen is voor de PVV nog steeds groot.

Ook dit jaar weer heeft PVV Brabant vragen m.b.t. toegekende subsidies voor het Nexusinstituut.

Voor Riemen aanleiding om nog maar eens te uiten dat naar zijn mening PVV fascistisch is. In de mailwisseling n.a.v. de PVV-vragen tussen provinciehuis en Riemen stelt Riemen:

“Het zijn geen vragen, het zijn insinuaties en stupiditeiten van jullie huis-fascisten.”

“De PVV is een beweging die zegt op te komen voor vrijheid van meningsuiting,” zegt Riemen. “Maar als je een andere mening hebt, is ze er alles aan gelegen om mensen het zwijgen op te leggen. Hoe kun je ze demoniseren, het zijn al demonen.”

De stukken betreffende de statenvragen zijn te vinden op de site van de provincie Noord-Brabant. (pdf)

Bijgevoegd een kopie van de mails. Opmerkelijk hierbij is dat Riemen in april dit jaar constateert dat Trump de verkiezingen zal winnen.

nexus-vs-staten