Liberale hypocrisie

Jeanine Hennis en Mark Rutte en hun gewauwel over allemaal gelijk zijn wordt even gefileerd door Bas Heijne in NRC.

Het gaat om onze vrijheid, onze cultuur, onze geschiedenis, onze manier van leven. In Limburg weten ze er alles van.

Kortom, ben het met hem eens, ze neuzelen en zijn van het pad af. Liberalen zijn geen liberalen meer, zijn gewoon xenofobe PVV’ers in een ander jasje.

8 gedachten over “Liberale hypocrisie”

 1. “…alleen logisch wanneer je de hoofddoek niet als een uiting van vrijheid ziet, maar als een aanslag op jouw vrijheid.” , paranoia geredefineerd.

 2. “Scheiding tussen Kerk en Staat komt voort uit de Verlichting”
  zo eenvoudig als Heijne het stelt is het niet; tijdens de Frans Revolutie werd de kerk ondergeschikt aan de wereldlijke autoriteiten maar bleef het een deel van de overheid. Priesters moesten een eed van trouw zweren aan de staat: zij werden een soort ambtenaren. De scheiding van Kerk en Staat (die in veel landen in Europa niet consequent is doorgevoerd) is niet iets dat verzonnen is door verlichte geesten in de 18de eeuw: het is meer iets dat ontstaan is uit een strijd tussen diverse maatschappelijke krachten.

 3. Het nieuwe bruine ” liberalisme “, een hardnekkige en zeer agressieve aandoening. Het heeft de nederlandse samenleving geïnfecteerd en ontwricht.

 4. Liberalen van het VVD-soort zijn voor keuzevrijheid, maar alleen onder de voorwaarde dat iedereen dezelfde keuze maakt.
  Ik verbaas me er altijd weer over dat mensen zich verbazen over het feit dat de liberale VVD een Wilders heeft voortgebracht. Maar het zijn juist de liberalen die, als er het er op aankomt, eigenlijk vrij nationalistisch zijn en een grote hang hebben naar een sterke nationale culturele identiteit (meer dan de socialisten en christen-democraten) En dat geldt ook voor hun electoraat. In Oostenrijk bijv.waren de liberalen altijd nationalististisch, en het is geen toeval dat de liberale partij in Oostenrijk, de FPÖ, Jörg Haider voortbracht. Hoe komt dat zo? Ik denk denk doordat liberalen niet zozeer denken in collectieven maar in individuen en de natie als enige legitieme collectief zien waar alle individuen in opgaan. Dat leidt er paradoxaal ertoe dat individuen uit groepen binnen een samenleving die van het nationale collectief afwijken (denk aan moslims bijvoorbeeld) met argwaan worden bekeken.

 5. ” Bij hoge publieke functies ligt dat anders. Daar wordt gezag getoond door uniform of toga – niemand wil een agente met een hoofddoekje of een rechter met een keppeltje. Daarover is geen discussie.”
  Natuurlijk is daar wel discussie over , in de USA word over een Joodse rechter met een keppeltje geen woorden vuilgemaakt en dragen beveiligsters en agentes indien Moslima gewoon een hoofddoek …
  Ook in het Verenigd koninkrijk trouwens …
  Maar Nederland heeft geen cultuur meer om te verdedigen waardoor de zgn. “cultuurverdedigers ” zich niet positief kunnen profileren en dat dan maar doen door anderen die nog wel een cultuur hebben als “de vijand ” te kenschetsen ….

 6. Cycloop Schreef:

  Liberalen van het VVD-soort zijn voor keuzevrijheid, maar alleen onder de voorwaarde dat iedereen dezelfde keuze maakt.
  Ik verbaas me er altijd weer over dat mensen zich verbazen over het feit dat de liberale VVD een Wilders heeft voortgebracht. Maar het zijn juist de liberalen die, als er het er op aankomt, eigenlijk vrij nationalistisch zijn en een grote hang hebben naar een sterke nationale culturele identiteit (meer dan de socialisten en christen-democraten) En dat geldt ook voor hun electoraat. In Oostenrijk bijv.waren de liberalen altijd nationalististisch, en het is geen toeval dat de liberale partij in Oostenrijk, de FPÖ, Jörg Haider voortbracht. Hoe komt dat zo? Ik denk denk doordat liberalen niet zozeer denken in collectieven maar in individuen en de natie als enige legitieme collectief zien waar alle individuen in opgaan. Dat leidt er paradoxaal ertoe dat individuen uit groepen binnen een samenleving die van het nationale collectief afwijken (denk aan moslims bijvoorbeeld) met argwaan worden bekeken.

  zeer rake observatie ….

 7. Al Bakrastani Schreef:

  zeer rake observatie ….

  Inderdaad, @Cycloop.
  In een van de boekjes van Bolkestein schrijft hij (of een van z’n ghostwriters) dat het liberalisme een op een gemeenschappelijke mythe berustende moraal (of ethiek) mist. Na veel geredeneer, komt Bolkestein dan erop uit, dat de VVD toch maar een soort vrijzinnig Christendom zou moeten omhelzen.
  Dat was een verklaring van onmacht.
  Wilders doet iets heel anders: Hij roept uit, dat de Nederlandse cultuur “joods-christelijk” is. (Over het “humanisme” horen we de laatste tijd niet meer zo veel). Maar hij doet niet eens moeite om die waarden anders te definiëren dan als carnaval en kievitseieren.
  Cycloop en Bakrastani hebben volkomen gelijk als ze zeggen, dat het gebrek aan zelfvertrouwen en zelfkennis de bron is van de agressie tegen alles wat vreemd is of lijkt. Landen met een volwassener besef van natie, zoals de VS en Frankrijk, gaan ontspannener met de vreemdelingen om. Al begint dat in beide landen aardig weg te zakken.
  De worsteling om te komen tot een niet-religieuze en niet-nationale morele grondslag is met de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens (1945) nog bepaald niet afgelopen.

 8. @6, altijd fijn dat iemand je apprecieert, de observatie had ik al gemaakt lang voor Wilders (kan het niet echt staven natuurlijk)

Reacties zijn gesloten.