Lekker verdienen aan bezetting

Netanyahu was twee dagen om onduidelijke redenen in Nederland, een van de weinige bondgenoten van zijn Israël. Hij staat al jaren aan het roer van een systeem van bloedige onderdrukking van de bewoners in de gebieden die door Israël de facto zijn geannexeerd. De internationale gemeenschap erkent weliswaar de bezetting niet en protesteert tegen de exploitatie en het onrecht dat de mensen wordt aangedaan, maar dat heeft weinig effect. Binnen de Palestijnse gemeenschap zijn er die dit beantwoorden met nog meer geweld en repressie. Er groeien kinderen op in een mensonterende en uitzichtloze situatie en ieder verzet daartegen wordt met harde hand de kop ingedrukt.

Nederland gaat volgens Netanyahu Israël ‘helpen’ een gasleiding te bouwen naar Gaza. Eerder werd Gaza geholpen met geld voor een vliegveld en haven, maar die zijn verwoest door Israël als reactie op aanhoudende beschietingen vanuit de Palestijnse gebieden, die worden afgeschoten in reactie op de bezetting en blokkade. Gaza heeft alleen gebombardeerde elektriciteitscentrales en is afhankelijk van stroom uit Israël. Drinkwater wordt door Israëlische waterbedrijven weggepompt en voor het tienvoudige verkocht aan de bewoners van Gaza die er bovenop wonen. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met aardgas. Voor de kust van Gaza zijn gasreserves gevonden, maar zelfs kleine vissersboten worden beschoten door de Israëlische marine.

Israël controleert al een halve eeuw vrijwel alle toegang tot Gaza, de geldstromen, levering van medicijnen, voedsel, bouwmaterialen. Het is een feite een gigantisch getto, een openluchtgevangenis waar onrecht de perfecte voedingsbodem is voor nog meer onrecht. Dat Israël dat kan blijven voeden wordt in de westerse wereld soms bekritiseerd. In Nederland wordt iedere vorm van kritiek op Israël tegenwoordig afgedaan als antisemitisme. Als je zegt dat de staat Israël permanent internationale conventies, oorlogsrecht en mensenrechten minacht en schendt en je actie voert voor BDS word je steeds vaker een jodenhater genoemd. Israël is zelfs het beloofde land voor sommige personen die zichzelf seculier noemen.

Er is gelukkig ook binnen Israël kritiek op de regering van Netanyahu, die het bouwen stimuleert op gronden waarvan de bewoners zijn verjaagd of erger. Het leger steunt de gewelddadige annexatie, de Palestijnen zijn te verdeeld en vrijwel geheel door de belangrijkste spelers in de internationale gemeenschap in de steek gelaten om zich effectief daartegen te kunnen verweren. Iedere vorm van verzet wordt beantwoord met intimidatie, onderdrukking, vernieling en geweld. Kinderen groeien op in een kapotte maatschappij vol dreiging, frustratie en wantrouwen.

Net als in Nederland is de Israëlische kritiek op hoe de regering met de bezette gebieden en bewoners omgaat vaak bescheiden. De leidingen voor gas, water en licht die Nederland wil aanleggen worden vooral gepresenteerd als hulp aan de bewoners van Gaza. Internationale samenwerking om de situatie in een conflictgebied voor de mensen te verbeteren verworden tot koehandel. Net als in Nederland zijn voorzieningen als zorg, onderwijs, huisvesting en toegang tot schoon water en energie tegenwoordig alleen maar interessant zijn als je eraan kunt verdienen. En je krijgt ze alleen als je ze ook verdient, zo is de moraal.

Hoe en of de inwoners van Gaza hun gas, water en licht met behulp van Nederland geleverd gaan krijgen is nog niet bekend. Ze hebben geen aandeel in het plan en er is voortdurend het risico dat Israël de voorzieningen bij oplaaiend geweld weer opblaast. Maar het belangrijkste is dat het goed is voor de Nederlandse economie en voor onze relatie met Israël. Rutte wordt nu door Netanyahu zijn persoonlijke vriend genoemd en zij beloven in feite de inwoners van Gaza nog minder perspectief op zelfbeschikking. Een bezettende macht helpen een bezet gebied waarin men nooit het lot in eigen hand kan hebben te exploiteren om eraan te verdienen is een misdaad die in Nederland blijkbaar niet strafbaar is. Het is gewoon handel.