Leiden gaat baanlozen dwingen tot ‘vrijwilligerswerk’ door te dreigen met het opleggen van “een tegenprestatie”

Vorige week bespraken we “het nieuwe onbetaalde werken onder staatstoezicht, oftewel: de verkwanseling van het vrijwilligerswerk”. Hoe dat concreet in z’n werk gaat zien we bijvoorbeeld in Leiden. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad ook daar dat uitkeringsgerechtigden voortaan in het kader van de Participatiewet ‘vrijwilligerswerk’ moeten doen. In een inspraakreactie bij de raadscommissie Werk en Inkomen liet Doorbraak weten daar faliekant op tegen te zijn. In een bijgaand artikel lieten we zien welk type werk de gemeente op het oog heeft, hoe lang baanlozen gratis moeten gaan werken, hoe een tegenprestatie regulier werk verdringt, de gevolgen daarvan voor vrijwilligerswerk, en de repressie en de psychologische manipulatie die ermee gepaard gaan. Inmiddels is de gemeente druk bezig de plannen verder uit te werken. In Leiden deden twee wethouders op een bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties in maart uit de doeken hoe het beleid rond de tegenprestatie er in Leiden precies uit gaat zien. Dat ging gepaard met lekkere hapjes, drankjes en een hoop mooie praatjes. De bijeenkomst werd georganiseerd door iDOE, een organisatie die mensen die vrijwilligerswerk zoeken, koppelt aan vrijwilligersorganisaties. Van de gemeente heeft iDOE “de opdracht” gekregen om te helpen bij de uitvoering van het beleid rond de tegenprestatie. Tijdens de bijeenkomst probeerden SP-wethouder Roos van Gelderen en PvdA-wethouder Marleen Damen het beleid te verkopen aan hoofdzakelijk professionals van grotere organisaties en instellingen, aan een aantal mensen van organisaties die puur op vrijwilligers draaien, en aan een sporadische baanloze.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak