Leiden en het bed, het bad en het brood

Doorbraak.euIn Leiden is op gemeentelijk niveau afgesproken dat mensen zonder verblijfsrecht opvang dienen te krijgen. Deze bed-, bad- en broodafspraak staat weliswaar op papier, maar de uitvoering laat veel te wensen over. Een aantal vluchtelingen en migranten wacht nog steeds op onderdak, eten en geld. Dat is in strijd met de al in november 2014 aangenomen en breed gesteunde gemeenteraadsmotie om “ongedocumenteerden een menswaardige opvang te bieden”. En het is in tegenspraak met de reclamepraatjes van burgemeester Henri Lenferink, die voor de gelegenheid het aloude “Leiden, stad van vluchtelingen”-imago onder het stof vandaan heeft geblazen.

Sinds het aannemen van de motie is er ruim een half jaar verstreken. Een half jaar waarin mensen zonder verblijfsrecht in Leiden hoopvol hebben uitgezien naar het bed, het bad en het brood dat hen in het vooruitzicht is gesteld. Sommige bezoekers van de lokale steungroep van Doorbraak, De Fabel van de illegaal, hebben vanwege de motie inmiddels opvang gekregen bij Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV), de Leidse hulporganisatie die met geld en andere middelen van de gemeente in de praktijk uitvoering geeft aan het lokale opvangbeleid met betrekking tot afgewezen vluchtelingen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak