Lege cellen in de aanbieding

De koopmansgeest van de Nederlander is inventief. Dus nu we onze gevangeniscellen niet kunnen vullen met eigen veroordeelden, daarvan zijn er namelijk te weinig, venten we de cellen uit aan het buitenland:

Nederland heeft een overschot aan cellen, terwijl Noorwegen kampt met een tekort. Noorwegen en Nederland zijn daarom overeengekomen dat 242 Noorse gedetineerden worden vastgezet in de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen, Drenthe. Eerder bracht Nederland Belgische veroordeelden onder in Tilburg. Ook andere landen zijn geïnteresseerd in het overbrengen van gevangenen naar Nederland.

(bron)