Laffe Nieuwsuur Journalistiek

Onthoud deze drie woorden; in bepaalde Arabische landen zou men zeggen: “Gele Journalistiek” ofwel gedirigeerd door de baas, de dictator. Ik zeg nu niet meteen dat hier in Nederland bij de media een dictator zit, maar het niveau van interviewen gaat gierend achteruit! 

Deze week was er bij Nieuwsuur een interview met een medewerker van het Verwey-Jonker Instituut en dat ging over: “ …. Kinderen op Salafistische Moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren zij zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur … “

Dat men bepaalde zaken ter sprake wil brengen, dat is begrijpelijk, maar dat het elke keer over de rug van de moslims moet gaan, begint mij behoorlijk de keel uit te hangen, om dan nog maar niet te spreken over de manier waarop het interview wordt afgenomen.

Dit laatste interview sloeg werkelijk alles hoe men NIET een interview moet afnemen: de interviewer liet de gast niet eens één zin uitspreken, er werden woorden in de mond gelegd en de vragen net zo lang gesteld tot de interviewer het antwoord kreeg, waarop hij zat te wachten. Dit heet geen interview meer, dit is gewoon een karikatuur, een cabaret voor één persoon met zijn buikspreekpop.

Als je kijkt naar het interview en de manier waarop, zijn er een aantal kapitale fouten gemaakt, zoals ten eerste een gebrek aan toelichting op het woord Salafisme, want daar wordt steeds maar over gesproken; ten tweede is er niemand van de Moskeeschool uitgenodigd om het woord te doen; ten derde worden her en der, zonder enige context, zaken bij elkaar geplakt om maar aan te kunnen tonen dat Nieuwsuur gelijk heeft; ten vierde is er nog nooit dit soort zaken over Bijbel of Thora op deze uitgebreide manier voor het voetlicht van Nieuwsuur gebracht. Neen, het gaat in onze maatschappij alleen maar over moslimpje-pesten of moslima-pesten, de Islam in een kwaad daglicht zetten, zodat men op straat met de vinger gaat wijzen naar moslima’s met niqaab of foulara of erger nog de moslima lastig valt. Dat is de maatschappij waarin we nu leven.

Laten we twee punten eens even bekijken.

Salafisme

In een ander opiniestuk heb ik al een keer verwezen naar de site Historiek.net waar staat te lezen dat het Salafisme “ … een conservatieve, fundamentalistische, puriteinse stroming binnen de Islam … ” is, die geïnspireerd zou zijn door de ‘eerste drie generaties moslims uit de vroege periode van de Islam’. Deze eerste drie generaties worden door Salafisten gezien als de blauwdruk zoals de Islam behoort te zijn en beroepen zich hierbij op een Hadith van de profeet Mohammed (vzmh): “De beste mensen zijn mijn generatie, dan die hen opvolgen en daarna die hen opvolgen”.

In Nieuwsuur is nog nooit iemand aan het woord gelaten die uitleg heeft mogen geven over het Salafisme, gezien vanuit dit standpunt, ondanks het feit dat burgemeester Ahmed Aboutaleb in een interview met EO / EénVandaag aangaf dat elke moslim een beetje Salafist is (wil op de profeet Mohammed (vzmh) lijken) en dat hij in de kern zich geen zorgen maakt over het Salafisme.

Waarom die hetze, die heksenjacht dan van de NRC en Nieuwsuur, om over de rest die altijd tegen de Islam aanschoppen, maar te zwijgen?

Homoseksualiteit

En natuurlijk komt elke keer de drammer van een interviewer terug op homo’s en de Qur’an. En ja, in de Qur’an staan verzen te lezen over het volk van Lot, zoals: “ … Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En (gedenkt) Lot toen hij tot zijn volk zei: ,,Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden vóór jullie heeft begaan? Voorwaar, jullie naderen wellustig mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn een overschrijdend volk.” (Surah al-A’raf: 80-81) … “ (site: Islamkennis.com); zie ook Surah  al-Qamar: 34; Surah al-’Ankabut: 28; Surah al-Anbiya: 74 en Surah an-Naml: 54-58.

Nu wil ik natuurlijk niet zeuren, maar de Volkskrant schreef in januari 2012 een artikel “Rabbijn: homo’s zijn ziek” en daar stond het volgende in te lezen “ … Onder Amsterdamse joodse jongeren is ophef ontstaan over een verklaring waarin 162 rabbijnen en joodse leiders homoseksualiteit een ziekte noemen … “ en verderop “ … In de verklaring staat dat homoseksualiteit niet is aangeboren en kan worden genezen … “
En u had het, meneer de Nieuwsuurinterviewer, over Salafisten?

Het Nieuw Israëlietisch Weekblad had in 2012 een artikel ‘Joods en homo in Nederland: en verwees daar in naar de Thora: “ … Het boek Wajikra (Leviticus) wint er geen doekjes om: ‘gedood moeten ze worden, hun bloedschuld rust op henzelf’ … “

En u had het, meneer de Nieuwsuur interviewer, over Salafisten?
Maar ook de Bijbel heeft wat opvallende teksten, zoals “Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel.” (Leviticus 18:22) of “Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht.” (Leviticus 20:13) of “Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. En vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen.” (Romeinen 1:26).

En u had het, meneer de Nieuwsuurinterviewer, over Salafisten?

Beste meneer de drammer-interviewer, voordat u weer een eenmansshow op gaat voeren, meestal in de buurt van eind december, lees dan eerst eens wat meer stukken door, zoals wat geschreven wordt over het Salafisme, maar ook de Qur’an, de Bijbel, de Thora, maar vooral de interviewetiquette. En tenslotte om aan het haken aan de Tweets bij Joost Oranje: het onderzoeksinstituut moet zich houden aan de afspraken van de opdrachtgever!