Laf GeenStijl stopt volledig met schelden en bedreigen in zaak Indonesische massamoorden

De ‘rechtse propagandawebsite’ GeenStijl is onder druk van de politie en de AFVN-Bond van Antifascisten volledig gestopt met schelden en bedreigen van de woordvoerder van de bond. Dat stelt de bond in een reactie op de nieuwe koers van de “scheldwebsite”.
De aanleiding was het standpunt van de bond in een artikel in de NRC dat veteranen uit de antikoloniale Indonesië-oorlog 1945-1950 niet geëerd moeten worden. Van deze Nederlandse militairen zijn er 6.000 omgekomen, van de Indonesiërs 150.000. De woordvoerder publiceerde op 13 augustus j.l. een artikel in de NRC, waarin hij namens de bond aandrong op stoppen met eren en herdenking van de Nederlandse Indonesië-veteranen.

GeenStijl protesteerde tegen dit standpunt en meeschrijvers op de site droegen allerlei gescheld en bedreigingen bij, vrijwel uitsluitend gericht op de woordvoerder. Al eerder had een Molukse veteraan op Facebook een doodsbedreiging tegen de woordvoerder gepubliceerd.
De ommekeer bij GS  is volgens de antifascisten het resultaat van het ingrijpen van de politie, die vorige week via een officiële vordering naam en adres eiste van een medeschrijver op de site, die de ‘stuitende en dodelijke’ mishandelingen van de woordvoerder voorstelde.
GeenStijl publiceerde daarna een weigering. Bij de ongeveer 250 reacties hierop bleken echter geen scheldwoorden of bedreigingen meer voor te komen.
De AFVN-BvA stelt dat de site niet kan gelden als onderdeel van de vrije pers, omdat de site de journalistencode van het Genootschap van Hoofdredacteuren niet onderschrijft. Volgens de bond is het louter een propagandamiddel. Eerder stelde de NVJ dat sites als GS, het verwante PowNed en soortgelijke wel deel uitmaakten van de zg. ‘vrije pers’ en dat het niet-faciliteren van deze media ongepast zou zijn.