Krapuul exit?

Zondagmorgen, vroege vogels op de radio, en de dag van HET referendum. Ook voorlopig de laatste broeierige dag. Morgen gaan we weer verder met normaal zomerweer, kan het nationale hitteplan weer de ijskast in.

Gisteravond nam Jeroen op zijn eigen wijze afscheid van deze website die hij zes jaar geleden in het leven riep en met veel bloed, zweet en tranen, eerst alleen en later samen met anderen, heeft uitgebouwd tot wat het nu is. Toen hij een maand geleden aangaf dat hij stopte en de boel, inclusief eigendomsrecht, aan mij zou overdragen, was ik eerst met stomheid geslagen. Ik wist wel dat hij op termijn wilde stoppen met Krapuul, maar dat het besluit zo snel en vooral onverwacht zou komen, had ik niet verwacht. Desalniettemin begrijp ik het besluit wel. Soms moet een mens radicale beslissingen nemen, zeker als hetgeen hij doet hem ongelukkig maakt.

Met de nu afgeronde administratieve overdracht van zowel Krapuul.nl als Krapuul.com en het officiële afscheid ben ik nu de toch wel trotse eigenaar van deze websites en ligt de zware taak op mijn schouders om Krapuul niet alleen in leven te houden maar ook verder te laten groeien, want een kritisch en tegendraads geluid is harder nodig dan ooit.
Die taak draag ik gelukkig niet alleen, dat zou onmogelijk zijn, daar wordt een mens gek van. Die taak wordt gedragen door de hele deels vernieuwde redactie (hoofdredactie: Arnold J. van der Kluft en ondergetekende; redactie: Cornelis Los, Jaap de Paauw, Laurent Bruning en Pyt van der Galiën) en natuurlijk de vaste commentatoren en columnisten die regelmatig, bijna dagelijks of zelfs meerdere malen per dag kopij aanleveren waarmee we de site kunnen vullen.

Gaat Krapuul veranderen? Wellicht, we besteden inmiddels ook veel aandacht aan krapuliteiten buiten Nederland, maar onze missie blijft in de kern:

”Een podium opgericht om tegenwicht te bieden aan de steeds radicalere groeperingen die in Nederland [en elders] de sociale cohesie, normen en waarden, fundamentele rechten en vrijheid onder druk zetten. Sinds juni 2009 worden artikelen gepubliceerd die een bijdrage kunnen leveren aan de inhoudelijke discussie over normen en waarden, de sociale cohesie en de fundamentele rechten en vrijheden van alle Nederlanders en mensen die in Nederland verblijven.”

Dus Krapuul exit? Forget it. We blijven, ondanks alle aanvallen onder de gordel met valse beschuldigingen, uitéénlopend van antisemieten, ISIS-pijpers tot fascisten, van allerlei gespuis, de luis in de pels die het krapuul van deze wereld (zwaar) irriteert.