Kosmetische concessies als gevolg van Maagdenhuisbezetting

Net als in de jaren voorafgaand aan de Vorige Enige Echte Maagdenhuisbezetting zijn de regenteske types in verwarring en geschokt dat hun weldaden niet gewaardeerd worden. Dan komen de concessies:

Tijdens overleg met het CvB heeft het bestuur van de UvA vanochtend toegezegd dat het CvB zal worden uitgebreid met een student-lid.

Voor dit student-lid moet opnieuw ontheffing worden aangevraagd bij het ministerie. Wettelijk mag een College van Bestuur immers maar uit drie personen bestaan. De UvA-/HvA-combinatie heeft op dit moment toestemming voor het vierde lid en zou dit opnieuw moeten aanvragen voor lid 5.

Volgens berichten van de facultaire studentenraad van de FGw zijn er nieuwe toezeggingen gekomen van het CvB. Volgens Gunnar de Haan, studentenraadsvoorzitter van de FGw, zal er een extra investering komen in de FGw om de plannen van Profiel 2016, waaronder een liberal arts-college en een opleiding International studies, te realiseren. Ook zullen de kleine talen twee jaar extra de tijd krijgen om hun levensvatbaarheid te bewijzen.

Van het liveblog van Folia.
Actie werkt en dit zou nog maar het begin moeten zijn.