Koloniale oorlog 1945-1949 in beelden

De koloniale oorlog die Nederland vlak na de Tweede Wereldoorlog uitvocht in toenmalig Nederlands-Indië is lang onderbelicht. Eufemistisch staan de gebeurtenissen nog steeds bekend als politionele acties. Een pas geopende tentoonstelling, lopend t/m 3 april 2016 in het Verzetsmuseum in Amsterdam, zet beelden op een rijtje die bewust wel dan wel opzettelijk niet aan de Nederlandse bevolking werden getoond.

Volgens een recent bericht op Krapuul lijkt de Watersnoodramp van 1953 waarschijnlijk mede een uitvloeisel van die oorlog. In die ramp vielen 1835 doden te betreuren. Ten gevolge van de koloniale oorlog vielen circa 5000 militairen aan Nederlandse kant, aan Indonesische zijde waren er naar schatting 150.000 slachtoffers. Toch is de ellende van de Watersnoodramp bekender dan die van de politionele acties. Een bezoek aan de expositie kan tegenwicht te bieden aan die onevenwichtige kennis. Bovendien zijn de beelden actueel in het licht van de terroristische acties van IS en het geweld dat het Westen in het Midden-Oosten heeft gebruikt en nog steeds gebruikt.