Kabinet weigert motie uit te voeren die het belangenorganisaties moeilijker maakt naar de rechter te stappen

Het kabinet weigert een motie van SGP, BBB en JA21, gesteund door VVD en CDA, over procesvoering door belangenorganisaties tegen de Staat uit te voeren. Dat heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.


In de motie wordt het kabinet gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is het voor belangenorganisaties moeilijker te maken naar de rechter te stappen. De afgelopen jaren zijn belangenorganisaties (met name milieuorganisaties) met succes naar de rechter gestapt om af te dwingen dat de staat zich aan haar eigen regels houdt. Niet geheel toevallig werd de motie ingediend tijdens een debat over het klimaat. Van BBB, SGP en JA21 kun je niks anders verwachten, maar VVD en CDA hadden beter moeten weten dan deze aanval op de rechtsstaat te steunen.

In de Kamerbrief schrijft Weerwind dat toegang tot de rechter een groot goed is. De minister wijst er ook fijntjes op dat het reactionaire smaldeel in de Kamer wat minder moet zeuren: “Per 1 januari 2020 is de regeling voor collectieve actie met unanieme steun van beide Kamers gewijzigd, met de invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA)”.

Weerwind legt ook uit dat de in de wet opgenomen eisen – o.a. qua representativiteit – al heel streng zijn. Het is echt niet zo dat elk clubje met drie leden naar de rechter kan stappen om zijn gelijk te halen.

Het bewijst weer eens dat het allemaal nog veel erger kan dan Rutte IV. Wacht maar totdat Karrolaain minister van Landbouw en Milieu is en Eerdmans Volkshuisvesting onder zijn hoede heeft.

De Kamerbrief vind je hier. Voor reactionaire prietpraat en stemmingmakerij moet je – uiteraard – op Twitter zijn, waar het debat weer van hoog niveau is:

Uitgelichte afbeelding: minister Weerwind (held!) – Door Vrij te gebruiken ovv: Martijn Beekman / D66, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114738360