Kabinet doet indringend beroep op allen, maar loopt zelf op eieren

Het was een opluchting het kabinet gisteren in de Troonrede te horen constateren dat de kracht van Nederland zit in de ruim 16 miljoen inwoners die Nederland telt. Het kabinet doet terecht een appèl op iedereen in dit land een bijdrage te leveren aan het zekerstellen van ’s lands welvaart.

Dat Europa zo’n ondergeschikte rol kreeg toebedeeld, heeft ongetwijfeld te maken met de invloed van de PVV op de coalitie. Over Europa moest de koningin van het kabinet met meel in de mond spreken, terwijl Geert Wilders goedkeurend toekeek.

Zo komen de grenzen van het experiment van een minderheidskabinet met een gedoogpartner behoorlijk in zicht. Het kabinet doet een indringend beroep op meer dan 16 miljoen Nederlanders, maar moet zelf op eieren lopen als het om de werkelijke oplossingen gaat. (Trouw)

😥