Joods kerkgenootschap keurt omstreden nazi-expo definitief af

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootscap (NIK) heeft definitief haar afkeuring uitgesproken over een omstreden nazi-expositie die voor september gepland staat in Den Bosch. Of de expositie wel doorgaat, is nog niet duidelijk. Het NIK acht dat niet wenselijk.

Algemeen landelijk secretaris Ruben Vis van het NIK betoogde dat gisteren in een artikel, dat o.m. gepubliceerd werd in de Volkskrant. Hij stoort zich aan de nadruk op het zogenaamde ‘succes’ van de nazi’s en hun vormgeving.

Ook acht hij het onbegrijpelijk dat een dergelijk expo pal tegenover een synagoge en de plaquettes met de namen van alle 293 vermoorde Bossche Joden wordt gehouden. De organisator heeft dit element steeds op de achtergrond gehouden.,

Al sinds november vorig jaar zijn er protesten tegen deze expositie, die zich concentreert op de nazi-ontwerpen, zoals de swastika. De critici verwachten louter negatieve effekten, zoals het ondersteunen van neonazisme en neofascisme, terwijl die beide juist groeien. In totaal hebben al tien Nederlandse organisaties zich tegen de expositie verklaard, plus twee Duitse en Frans-Joodse en ongeveer 100 individuen.

Intussen is de samenwerking van het stedelijk museum met het Noordbrabants Museum, dat aan het stedelijk vastgebouwd is, vanwege de nazi-expo stopgezet en zijn gemeenschappelijke kaarten niet meer geldig. Het is dan niet meer mogelijk met een ticket van het provinciale museum door te lopen naar het stedelijk museum.

De critici worden aangevoerd door de vereniging van oud-verzetsstrijders en antifascisten, de AFVN-BvA. Deze gaat nu ook de sponsoren en de Duitse musea die documenten uitlenen aan het museum in Den Bosch, waarschuwen zich niet meer met deze expositie in te laten.

Gisteren werd via een lek bekend dat de PVV, die zowel in de gemeenteraad van Den Bosch als in de provinciale staten van N-Brabant zit, de expositie steunt. De antifascisten zeggen daarover niet verbaasd te zijn van een partij met regelmatig neonazistische incidenten en als principe ‘vreemdelingenhaat’. Drie maanden terug had de bond nog een aanvaring met de PVV in de raad van Den Bosch over lijsten met Bossche oorlogsslachtoffers, waar ook daders op blijken te staan.

Volgens de oud-verzetsmensen heeft deze expositie alleen maar ten doel om het kleine Bossche stedelijke museum bekend te maken ‘over de ruggen van Joodse slachtoffers van de holocaust en de gemartelde en vermoorde verzetsmensen’, zoals woordvoerder Arthur Graaff het formuleert.

Hij wijst erop dat er al eerder van Joodse zijde bezwaren kwamen, waar het museum zich echter niets van aantrok. Onder meer van de schrijfster Chaja Polak, een holocaust-overlevende, en van het Frans-Joodse echtpaar Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs, de bekendste nog levende nazi-jagers van Europa.

Op 20 juli organiseerde de AFVN-BvA een stadstour over WO-II in Den Bosch, waarbij een bezoek werd gebracht aan zes plekken in de stad waar de naziterreur het hevigst was.
Pogingen tot overleg met het museum mislukten grotendeels: in januari zou woordvoerder Graaff een live radiodebat hebben bij het Vara-programma ‘Spijkers met Koppen’,  maar de museumdirecteur zei dat op het laatste moment af.

De antifascisten wijzen er nog op, dat de samensteller van de expositie meent dat ‘design’ de doorslag gaf bij het inschakelen van het Duitse volk bij de holocaust en naziterreur. Dit is volgens hen volkomen onzin, aangezien de nazi’s allereerst gebruik maakten van straatterreur, daarna van de SS, met zijn Gestapo, Sicherheitsdienst en de Ordnungspolizei.

Op 20 juli hebben de oud-verzetsmensen en antifascisten het museum bezocht en een foto van executie van Joden door de SS in Oost-Europa en van gehangen verzetsmensen door de nazi’s aangeboden, om daarmee duidelijk te maken dat de holocaust en de moorddadige terreur de kern vormen van het nazisme.

Toevoeging van de redactie: Dit is het verhaal van het Design Museum Den Bosch, zoals het Stedelijk Museum al ruim een jaar heet. Wij verklaren de discussie hierbij voor gesloten.