Jobs, Jobs, Jobs…

David Cameron won vorige week de verkiezingen in het V.K. met de belofte van meer jobs en economische groei. Op 2 mei schreef Trends reeds “Groot-Brittannië: het nieuwe Europese banenwonder”. Momenteel ligt de Britse werkloosheidsgraad op 5,6%. Anderhalf jaar geleden was dat nog 7,8%. Een contrast met de eurozone, waar de werkloosheid gemiddeld 10% bedraagt. Waaruit bestaan de remedies van Cameron dan wel? Een lage rente, een goedkoop Brits pond (wat de export ten goede komt) en zware overheidsbesparingen. In drie jaar tijd werd het Britse ambtenarenapparaat met 500.000 verminderd. En sinds 2010 kwamen er 1,8 miljoen jobs in de privésector bij. Dat is het gevolg van een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt.

In Groot-Brittannië is het gemakkelijker geworden om personeel in economisch moeilijke periodes te ontslaan. Bedrijven beslissen dan ook sneller om iemand aan te nemen. Voorts kiezen meer en meer Britten voor deeltijdse arbeid of voor twee banen. Bovendien neemt vooral het aantal zelfstandigen toe. Momenteel telt Groot-Brittannië 4,55 miljoen zelfstandigen. Twee derde van de jobgroei situeert zich in die groep. Ook houden de Britse bedrijven al een tijd een loonmatiging aan. De lonen daalden in reële termen met 7,8 procent over de afgelopen jaren. Dat leidde tot minder ontslagen, maar tegelijk daalde de koopkracht van de burger. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be