Jeroen Dijsselbloem laat baby’s en kleine kinderen creperen

Artsen hebben de noodklok geluid over de staat van de volksgezondheid in Griekenland. Ze omschrijven de staat van de volksgezondheid in het land als ‘apocalyptisch.’

Belgische professionals uit de wereld van de gezondheidszorg en de Griekse tak van de niet-gouvernementele organisatie ‘Doctors of the World’ doen als onderdeel van het initiatief ‘Emergency Greece’  een beroep op donaties en het tekenen van een petitie in een poging de EU ervan te overtuigen dat de gezondheidszorg gespaard moet worden bij de bezuinigingen en de afbraak van Griekenland.

Ofschoon de EU gezondheid als een van de belangrijkste zaken kwalificeert, weigert de zogeheten ‘Troika’ van Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds de Griekse gezondheidszorg uit te zonderen van de ‘bezuinigingsmaatregelen.’
De artsen vrezen als daar niet gauw verandering in komt, een wat zij noemen ‘medische Grexit’ ofwel een totale ineenstorting van de gezondheidszorg in het land volgt, met alle gevolgen van dien.

Sinds 2010, het jaar waarin de door de banken en de Troika veroorzaakte ellende begon, is het sterftecijfer onder zuigelingen met maar liefst 51% gestegen. Het sterftecijfer onder zuigelingen die binnen 28 dagen na hun geboorte komen te overlijden is met 32% gestegen. Neus-, keel- en oorinfecties alsook hart- en vaatziekten (vaak als gevolg van stress) en HIV-besmettingen zijn explosief gestegen.

Verder is het aantal kinderen dat niet is ingeënt tegen een aantal veel voorkomende ziekten eveneens gigantisch omhooggegaan en de situatie is wat dat betreft ronduit gevaarlijk genoemd. Ook het aantal depressies en andere mentale aandoeningen als gevolg van de verschrikkelijke leefomstandigheden en de onzekerheden over de dag van morgen zijn fors omhooggegaan. Griekenland heeft thans het hoogste aantal doden als gevolg van griep in de hele EU. De coördinator van ‘Emergency Greece’ spreekt zelfs van een verbijsterende situatie na haar bezoek onlangs aan Griekenland.

266px-Jeroen_Dijsselbloem_2013-1
Jeroen Dijsselbloem

Het moet benadrukt worden: hetgeen de Griekse bevolking overkomt is geen natuurramp. Deze ellende is kunstmatig veroorzaakt en wel door de banken en hun loopjongetjes in de politiek, waaronder Jeroen Dijsselbloem die zich van meet af aan totaal onverschillig heeft getoond ten aanzien van het verschrikkelijke leed dat de Grieken wordt aangedaan middels de politiek van ‘austerity’ waar hij een van de exponenten van is.

Ik heb het al eerder gezegd: Jeroen Dijsselbloem, de kast-PVV’er van PvdA-huize (waar je er zoveel van hebt tegenwoordig) is net als EU Commissie-lid (en zelfs vice-voorzitter) Frans Timmermans een oorlogsmisdadiger. Door de politiek waar hij zich hard voor maakt worden onschuldigen collectief en zonder aanzien des persoons gestraft.En dat alles om een paar banken tevreden te stellen in hun eindeloze vraatzucht en parasitisme.

Maar het collectief straffen van mensen voor iets waar ze part noch deel aan hebben is volgens de Conventies van Genève een oorlogsmisdaad.
En of een oorlog tegen een volk nou gevoerd wordt middels tanks en vliegtuigen of middels banken en hun loopjongetjes maakt – voor mij althans – geen fundamenteel verschil: in beide gevallen is het misdadig en vallen er – en dat is doelbewust – talloze onschuldige doden.

Dijsselbloem, Juncker, Timmermans, Schäuble, de topmannen en -vrouwen van Goldman Sachs en al die anderen die willens en wetens deze dodelijke ellende veroorzaakt hebben zijn oorlogsmisdadigers en ze zouden – naast het ontmantelen van het systeem dat mensenlevens ondergeschikt maakt aan banken – voor de rechter moeten worden gebracht vanwege hun daden.
Zover is het nog lang niet en voor het zover komt (als het er al van komt) zullen er dankzij Jeroen Dijsselbloem in Griekenland nog heel wat baby’s letterlijk creperen. En dat zonder dat hij er ook maar een ogenblik wakker van ligt.