Israël zet plan aparte bussen voor Palestijnen op de Westoever weer in de ijskast

Israël heeft met ingang van dinsdag de maatregel ingevoerd dat Palestijnen van de Westoever, die in Israël werken, niet meer met dezelfde bus naar huis mogen als de kolonisten. De bedoeling was dat de maatregel twee maanden zou gelden bij wijze van proef. Maar na zware kritiek van veel kanten dat dit een vorm van apartheid was, is de maatregel woensdag weer in de ijskast gegaan. Minister van Defensie Moshe Ya’alon vaardigde al in oktober, onder druk van de kolonisten op de Westoever een order uit, om Palestijnse arbeiders die in Israël werken, te weren uit de bussen naar de bezette gebieden. Ya’alon kwam met zijn order ondanks het feit dat de opperbevelhebber van het Centrale Commando van Israëls leger (het commando waaronder de Westoever ressorteert), generaal Nitzan Alon, van mening was dat de Palestijnen op die bussen geen veiligheidsrisico vormden. Het was domweg zo dat de kolonisten er genoeg van hadden dat er in die bussen mensen zitten die Arabisch spreken.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist