Israel: plannen voor 10.000 nieuwe huizen in nederzettingen en Smotrich krijgt zeggenschap over de Westoever

Israel is volop bezig met de plannen voor 10.000 nieuwe huizen in nederzettingen en ”niet erkende outposts”. Het subcomité voor Bezwaren van de Hoge Raad voor Planning besloot op 27 maart bijeen te komen om te vergaderen over de bezwaren tegen het bouwen van 3.412 nieuwe huizen in het E-1 plan.  Het nieuwe plan zal de nu nog open ruimte gaan vullen tussen Jeruzalem en de nederzetting Ma’ale Adumim. Het zal op die manier de Westoever feilloos in tweeën gaan  delen. En dat plan kwam nadat er twee dagen vergaderd was over de bouw van 7.157 nieuwe huizen in 35 nederzettingen en outposts.

Dat meldt de NGO Vrede Nu op haar website. Het is het grootste aantal nieuwe huizen in de nederzettingen waarover ooit is vergaderd. Ter vergelijking geeft Vrede Nu de cijfers over 2022 en 2021. In 2022 werden 4.427 nieuwe woningen in de nederzettingen gepland, in 2021 waren dat er 3.645.

Van de 7.157 nieuw te bouwen huizen werden er 1.900 voorgedragen voor feitelijke goedkeuring.terwijl 5.257 huizen voor een eerste beoordeling werden aangedragen. De goedkeuing gaat  in stadia, van de eerste beoording naar  de uiteindelijke goedkeuring is gewoonlijk een kwestie van een aantal weken. Vier van de plannen betreffen outposts: Mevo’ot Yericho, Nofei Nehemia, Penei Kedem en Nativ Ha’avot.

Daarmee is nog niet alles gezegd over de plannen voor de Westoever van het nieuwe kabinet-Netanyahu, want donderdag werd ook een akkoord getekend door minister Betzalel Smotrich van Financiën, die ook een toegevoegde minister is op het ministerie van Defensie, en de minister van Defensie Yoav Gallant. Het nieuwe akkoord draagt alle besluiten en nieuwe benoemingen van het Burgerbesuur op de Westoever op ”civiel” (niet militair) terrein over aan Smotrich.

Het akkoord houdt in dat Smotrich niet het hoofd van de Burgerregering of  de Coördinator van Regeringsaangelegenheden in bezet gebied zal benoemen (dat zijn twee generaals en die blijven ressorteren onder de minister van Defensie). Zij houden de afschrikking van het bezettingsbewind in stand. Maar hij heeft nu wel de bevoegdheid een niet-geuniformeerd plaatsvervangend hoofd van de Burgerregering (en diens staf) te benoemen. Het plaatsvervangend hoofd krijgt de zeggenschap over alle niet-militaire aangelegenheden. Daaronder vallen beslissingen om alle bijvoorbeeld alle 147 niet erkende ”outposts” te legaliseren. Ook de werking van de diverse ”Planning Commissions” die besluiten nemen over de uitbreiding van nederzettingen vallen nu onder Smotrichs verantwoordelijkheid. Verder valt de verantwoordelijkheid voor beslissingen over de onteigening van nieuwe gebieden eronder. En tenslotte krijgt hij ook de bevoegdheid om de Israelische wet uit te breiden teneinde de kolonisten er alle voordelen van te geven. 

Michael Sfard, onder meer een advocaat van B’tselem en één van Israels meest vooraanstaande juristen, twitterde donderdag daarom een lange, samengestelde tweet, waarin hij meedeelde dat het akkoord tussen Smotrich en Gallant in feite een verkapte annexatie van de Westoever inhoudt. Daar is iest voor te zeggen, een annexatie die zich onttrekt aan de controle van het parlement. Het is in ieder geval duidelijk dat het Netanyahu dit keer ernst is met zijn veranderingen van het systeem.

Uitgelichte afbeelding: Smotrich in 2017 met de Amerikaanse ambassadeur David Friedman –  By U.S. Embassy Tel Aviv – _DSC5685, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63712208