Israël en Amerika tekenen nieuw ”monster hulpprogramma”

israel-arrow-3-2De Verenigde Staten en Israel hebben woensdag een akkoord getekend waarbij de VS zich verplicht de komende tien jaar bijstand, waaronder militaire hulp voor onder meer de bouw van afweerrakettensystemen, te leveren voor een bedrag van 38 miljard dollar.
Volgens de Israëlische krant Haaretz, staat in de overeenkomst dat Israel in de komende tien jaar geen extra financiële hulp zal vragen aan het Amerikaanse Congres. Een uitzondering daarop kunnen echter hulpverzoeken in noodsituaties zijn, waaronder bijvoorbeeld oorlogssituaties.

De deal houdt een verhoging in van het bedrag dat Israel nu jaarlijks krijgt van 3,1 miljard dollar. Deze overeenkomst liep tot 2018. Israëlische nieuwssites melden dat premier Benjamin Netanyahu
een verhoging van de jaarlijkse hulp tot 4,5 miljard had gevraagd, maar dat is dus iets minder geworden. Niettemin is het hulpprogramma, zoals de Amerikaanse ambassadeur in Israel, Dan Shapiro, stelde ”het omvangrijkste hulpprogramma van de VS aan welk land dan ook in de geschiedenis”.

Volgens de site Ynet News, houdt het nieuwe pakket ook hulp aan de bouw van raketafweersystemen in, die in de afgelopen jaren altijd separaat zijn (mede) gefinancierd uit bedragen die direct via het Amerikaanse Congres werden verkregen.
Het nieuwe pakket heeft een plafond vastgesteld voor het percentage van de Amerikaanse hulp dat Israel aan zijn eigen defensie industrie mag uitgegeven van 26,3 procent.

Volgens de Times of Israel zullen technische verworvenheden van de Israëlische raketindustrie toegankelijk zijn voor Amerikaanse defensie industrie. Deze krant voegde eraan toe dat de VS heeft bijgedragen aan de constructie (of zelfs de financiering volledig voor zijn rekening heeft genomen) van Israël’s raketafweersystemen Iron Dome (korte afstand), David’s Sling (middellange afstand) en Arrow (lange afstand).
Meer dan 80 procent van de Amerikaanse senatoren tekenden in April een brief die was gericht aan president Obama waarin zij aandrongen op het afsluiten van een pakket verhoogde militaire bijstand aan Israel.

Via:: Abu Pessoptimist