ISIS-rekruten blijken niets van de islam te weten

Nieuwe recruten van ISIS blijken over een nogal beperkte kennis van de islam te beschikken. Typerend voorbeeld: enkele Britse rekruten bestelden voor hun vertrek naar het kalifaat “The Koran for Dummies” en “Islam for Dummies” bij Amazon. Andere rekruten wisten niet eens dat ze door ISIS gerekruteerd waren en weer anderen werden geronseld in een bar waar ze halfdronken op een kruk zaten.

Kobanê,_Syria_-_Oct_2014
Beelden van de slag om Kobane. Illustratie: Wikipedia

De voorbeelden zijn ontleend aan een verzameling gelekte documenten, die de Syrische oppositionele site Zaman al-Wasl  deelde met Associated Press. Uit de documenten blijkt dat zo’n 70% van alle rekruten “over een minimale kennis van de shariah” beschikte. Slechts 5% van de rekruten beschikte over een goede kennis van de islamitische wetgeving.  Opmerkelijk genoeg waren degenen die wél over een goede kennis van de shariah beschikten heel wat minder geneigd zelfmoordacties uit te voeren.

De documenten lijken te bevestigen wat Westerse inlichtingendiensten al langere tijd denken: Westerse rekruten worden meestal niet zozeer gedreven door religieuze en/of ideologische motieven, als wel door het gevoel ontheemd te zijn. Zo gaf de uit Syrië teruggekeerde Karim Mohammad-Aggad  aan dat hij zich in Algerije “een immigrant” voelde en in Frankrijk een “vuile Arabier”.

Bron