Iraanse studenten mogen niet geweigerd worden aan universiteiten

Nederland heeft – na Balkenende’s befaamde ‘politieke steun’ aan de invasie in Irak – weer eens te hard achter Amerika aangehold toen het  Iraanse studenten en hoogleraren de toegang tot universiteiten wou ontzeggen, en is teruggefloten door de Hoge Raad:

Onderwijsinstellingen mogen Iraanse studenten en wetenschappers niet weigeren. De regeling zoals die in Nederland werd toegepast was onnodig en discriminerend, zo heeft de Hoge Raad vanochtend geoordeeld. Daarmee is een streep door de regeling gezet. (NRC)

Nederland wou, zoals altijd onder rechtse regeringen, als braafste jongetje in het Amerikaklasje meedoen met de grote jongens en meewerken aan het kennisembargo zoals dat door de Verenigde Staten was ingesteld, maar dat gaat dus mooi niet door.