Internationale Meerdaagse Anarchistische Bijeenkomst in St-Imier/Zwitserland Juli 2023

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de eerste anti-autoritaire internationale, worden internationale ontmoetingen voorbereid in het Zwitserse Juragebergte. Ze vinden plaats van 19 tot 23 juli 2023 – met een verlenging van enkele dagen om tijd en ruimte te laten voor spontane ontmoetingen. Deze oproep wordt gedaan om de rol van deze bijeenkomsten te verduidelijken, dat wil zeggen de concrete drijfveren van de organisatoren, evenals de manier waarop zij die willen organiseren. Een deel van die oproep vertaalde ik. – Thom Holterman, van wiens site dit  is overgenomen

Aan activisten, leden van verenigingen, collectieven en federaties die behoren tot de anarchistische beweging:

‘Volgend jaar zal een internationale anti-autoritaire bijeenkomst in Saint-Imier, Zwitserland, plaatsvinden van 19 tot en met 23 juli 2023. In dit kader zullen vijf dagen lang bijeenkomsten, workshops, concerten, seminars en diverseactiviteiten plaatsvinden. Het zal dan ook tevens een gelegenheid zijn voor anarchistische sympathisanten, inwoners van de regio en andere landen en alle toehoorders om anti-autoritaire ideeën en praktijken tegen te komen, te bespreken, te delen en te ervaren.

Voor degenen die de rijke geschiedenis van deze beweging nog niet hebben ontdekt, zal het ook een gelegenheid zijn om meer te weten te komen over haar bijdragen aan sociale vooruitgang en strijd van de afgelopen eeuwen tot vandaag. De beschikbare infrastructuur in St-Imier biedt plaats aan maximaal 5.000 mensen.

U heeft misschien ook gehoord van of zelfs deelgenomen aan het anti-autoritaire weekend dat we dit jaar hebben georganiseerd in St-Imier van 29 tot 31 juli 2022. Het evenement was over het algemeen een succes, maar we zijn ons ervan bewust dat er enkele hiaten en problemen waren die we moesten aanpakken. We willen vooral alle mensen bedanken die betrokken waren bij dit weekend.

Ze hebben fantastisch werk geleverd en zijn de belangrijkste mensen die verantwoordelijk zijn voor het succes van dit jaar. We willen ook iedereen bedanken die ons feedback heeft gegeven. Het is waardevol voor ons om te weten wat er goed of slecht ging tijdens het evenement van dit jaar, en het helpt ons te onderkennen wat we moeten verbeteren om de grote bijeenkomst van volgend jaar inclusiever en vriendelijker te maken.

Oproep

Deze oproep is gericht aan verenigingen, collectieven en federaties om zich aan te sluiten bij de anarchistische beweging.Wat nodig is voor de Internationale Anarchistische Bijeenkomst 2023 zijn werkgroepen die de verschillende gebieden en aspecten van de organisatie volledig gaan behartigen. De leden van de organisatie die in Saint-Imier en omgeving wonen nemen graag het administratieve aspect van het evenement voor hun rekening (contact met de overheid, zaalhuur, vergunning aanvragen, etc.), maar we zijn met te weinig mensen om een evenement van deze omvang te organiseren en we hebben jou nodig voor … al het andere! Het is ook belangrijk voor ons om deze organisatie te diversifiëren: we nodigen daarom vooral feministische, antiracistische, LGBTQI+, antivalidistische en antikoloniale collectieven uit om zich bij ons aan te sluiten!

Hoe werkt de organisatie?

We gebruiken een online communicatieplatform op Riseup Crabgrass om het werk en de discussie binnen de organisatie te vergemakkelijken. Hier vindt u de notulen van de verschillende groepsbijeenkomsten.

Iedereen kan lid worden van een werkgroep. Elke werkgroep krijgt een e-mailadres en organiseert zelfstandig haar vergaderingen. De keuzes/beslissingen die door een groep worden genomen, vallen in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de groep in kwestie, behalve als bepaalde keuzes problematisch zijn voor andere groepen: de algemene vergaderingen zullen met name gebruikt worden om problemen of conflicten die zich tussen groepen kunnen voordoen, op te lossen.

Op de algemene vergaderingen, die elke maand zullen plaatsvinden, stuurt elke groep twee afgevaardigden om mee te delen wat er binnen de groep is gedaan en besloten en om vragen te stellen en haar behoeften kenbaar te maken aan de andere groepen. Deze vergaderingen zijn dan ook bedoeld om de coördinatie van de sectoren mogelijk te maken. Ze vinden niet alleen plaats in St-Imier, maar worden ook op verschillende andere plaatsen georganiseerd, om toegang te bieden aan alle mensen die actief zijn in de organisatie. Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op voor de details van de werkgroepen.’ De initiatiefnemers.

Voor meer informatie, zie Anarchy 2023

– Uitgelicht: het affiche, behorend bij de bijeenkomst