Internationaal verdrag wapenhandel “kleine stap in goede richting”

Na jaren van moeizame onderhandelingen is het ATT-verdrag om wapenhandel te reguleren, in werking getreden. Wapenexporterende landen worden verondersteld voortaan te controleren of aankopers hun wapens inzetten bij schendingen van de mensenrechten of ze illegaal doorverkopen.

Het Arms Trade Treaty (ATT) werd in april 2013 goedgekeurd. Inmiddels hebben 61 landen het geratificeerd in hun nationale parlementen. Daarmee is een voldoende aantal toetredende lidstaten bereikt om het verdrag als algemeen geldend over de hele wereld te doen aanvaarden. Daarmee is een kleine stap in de goede richting gezet, zegt Allison Pytlak van de campagne Control Arms. “Het ATT gaat over het introduceren van verantwoordelijkheid in de wapenhandel, niet over het stoppen van de handel zelf.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be