Internationaal Hof van Justitie: geen genocide door Servië en Kroatië

Het Internationaal Hof van Justitie heeft de claims van zowel Servië als Kroatë dat er tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië door de tegenpartij genocide zou zijn gepleegd, afgewezen.  Om voor de kwalificatie “genocide” in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een poging een etnische groep te vernietigen. Volgens het Hof heeft Kroatië dat niet hard kunnen maken.  Wel was er sprake van “het met  geweld verplaatsen van bevolkingsgroepen”,  maar dat kan niet gekwalificeerd worden als genocide.  Tegen de uitspraak van het Hof is geen beroep mogelijk.

Het conflict tussen Servië en Kroatië kostte het leven aan ruim 20.000 mensen.  Kroatië probeerde via het Hof  financiële compensatie af te dwingen, een poging die dus mislukt is. Ook de eis van Servië werd door het Hof afgewezen. Algemeen wordt aangenomen dat de eis van Servië onderdeel uitmaakte van de propaganda-oorlog  die beide landen rond deze rechtszaak voerden.  Ook de Serviërs zélf hebben hun eis waarschijnlijk nooit bijzonder serieus genomen.

 

Bron: Al Jazeera