In twee jaar miljonair, het kan bij de overheid

Terwijl de bende van Rutte geen moment voorbij laat gaan om de armste onder ons duidelijk te maken dat armoede niet bestaat, dat werkeloos zijn een keuze is en dat dwangarbeid als wederdienst voor zo’n 10.000 Euro per jaar, heel normaal is, geven ze aan hun soort mensen zonder blikken of blozen 650.000 euro per jaar en een dienst auto met privéchauffeur.
Gewoon omdat het kan.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft twee jaar lang een consultant een salaris van zo’n drie keer de Balkenende-norm (228.599 euro in 2013) betaald om grote automatiseringsproblemen bij de Nationale Politie op te lossen.

De man werd zo belangrijk geacht en de problemen zo urgent dat minister Ivo Opstelten (VVD) toestemming gaf om van de regels omtrent inhuur en beloning af te wijken. Er werden geen offertes aangevraagd bij andere consultants en de maximaal toegestane beloning werd ruimschoots overschreden.

(lees verder bij de bron)

De door de bende van Rutte zo geroemde marktwerking werd dus even buiten werking gezet.