“Illegale nederzetting op Palestijnse grond mag blijven: de plek was te goeder trouw toegewezen”

Een rechtbank in Jeruzalem heeft bepaald dat een ”illegale outpost” op de Westoever, Mitzpeh Kramim die op privé grond van Palestijnen is gebouwd, kan worden gelegaliseerd. De reden is dat de rechter het principe accepteerde dat de overdracht van de grond ”te goeder trouw” had plaatsgevonden, ook al bleek later dat de grond wel degelijk privé grond was. De beslissing van de rechter is een juridisch precedent.
De vraag is alleen of het Israelische hooggerechtshof, dat een verzoekschrift van de Palestijnse eigenaars van de grond in behandeling heeft, de beslissing overeind zal laten. De Palestijnse eigenaars kwamen met hun verzoekschrift al in 2011, maar de behandeling ervan is blijkbaar door de Israelische justitie flink vertraagd. Op dit moment is de behandeling ervan ”bevroren”, deels in het licht van de nieuwe wet op de ”legalisering van illegale nederzettingen” (Israel spreekt van de ”deregulerings-wet”), waarbij de compensatie bepaald moet worden voor grond van privé personen die nu definitief kan worden onteigend.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist