Iedereen heeft recht op een sociale huurwoning (en f*ck de VVD)

Vandaag kwam het tweejaarlijkse rapport over de economie uit, opgesteld door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Een van de conclusies is dat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verlaagd moet worden.

Eerder deze week was Daniël Koerhuis, tweede kamerlid Bouwen en Wonen voor de VVD, alvast een voorzetje aan het doen: er zou in 20 of 30% van de gevallen sprake zijn van woonfraude. Als Koerhuis niet bezig is zijn Twitter als een dolle meeuw vol te kakken met zijn xenofobie van het niveau ‘de asielzoeker jat jullie huizen’, is hij wel bezig Groen Links of scheefwoners de schuld te geven. Koerhuis is het soort VVD’er zoals Rutte ze graag heeft: dommig, volgzaam en een totaal gebrek aan moreel besef.

Deze frames zijn doelbewust: enerzijds leidt de schuld geven aan een andere groep fijn af van het eigen wanbeleid. Daarnaast zorgt het ervoor dat het discours niet meer gaat over waarom er überhaupt zo weinig sociale huurwoningen zijn (100.000 zijn er weggekocht, veelal door grote beleggers), maar over wie er al dan niet recht op die schaarse woningen zou hebben.

Dat laatste is zo gemeen: iedereen heeft namelijk recht op een redelijke en betaalbare woning. Er zouden genoeg sociale huurwoningen moeten zijn voor iedereen die dat wil, maar door de boel af te leiden en te doen alsof er een probleem is met de toewijzing van die huizen, heeft niemand het er meer over dat het door Rutte 1, 2 en 3 komt dat de woningmarkt volkomen kapot is.

En er is nog iets zeer kwalijks aan deze – toch al – shitshow: wanneer men sociale huurwoningen alleen nog voor de allerarmsten reserveert, vergroot je de ellende van bewoners. Het is opzettelijk pauperwijken creëren. Daar is niets liberaals aan; het is Ayn Randisme van het zuiverste water.

Ondertussen zijn het de grote beleggers zoals het Amerikaanse Blackstone dat voor een half miljard aan sociale huurwoningen heeft opgekocht in Amsterdam, die zich een kriek lachen. Terwijl sociale huurders in gehorige schimmelwoninkjes proberen in debat te gaan met gemeenteraadsleden, zijn het bedrijven als Blackstone die met miljarden winst weglopen.

De grootste coup die de maffia van het grootkapitaal hebben gepleegd is de samenleving zo ver uit elkaar spelen dat van enige saamhorigheid of solidariteit geen sprake meer is. Blijf wijzen op die statushouder die een huis krijgt, of die ene scheefhuurder die bij zijn verkering is ingetrokken en zijn koopwoning met winst heeft verkocht, dan valt het niet op dat het juist de kabinetten Rutte zijn geweest die de massale verkoop van sociale huurwoningen op het geweten heeft.

Kennelijk is de Verelendung nog niet op het hoogtepunt. Er zullen meer dak- en thuislozen komen en meer gezinnen in de knel. In de tussentijd stemt een groot deel van Nederland op rechtse en fascistische partijen. Wie het gevaar daarvan nog niet inziet, is ziende blind.