‘I will not rejoice…’

“I will not rejoice in the death of one, not even an enemy.”

Dit aan Martin Luther King toe geschreven citaat dat in werkelijkheid afkomstig is van een zekere Jessica Dovey lijkt me wel passen bij het bericht van het overlijden van Hans Jansen, EP-lid namens de partij van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars.

Het meest verachtelijke wat Jansen gedaan heeft (en hij heeft veel gedaan waar een normaal mens met geen mogelijkheid waardering voor kan opbrengen) is het framen van ‘de moslims’ als de verantwoordelijken voor de Holocaust en niet de geestverwanten en inspiratoren van zijn Lijder zelve.
Hij deed dat ooit in het haatzaai-programma van Andries Knevel en Tijs van den Brink.

Ofschoon ik me niet verheug in de dood van wie ook en misschien dat Ronny Naftaniël en Esther Voet hem zullen zien als een gemis voor ‘het debat’ – whatever that may be in dit door haat grondig vergiftigde land waaraan Hans Jansen flink heeft bijgedragen – zal hij wat mij betreft zeker niet gemist worden.

Vanuit menselijk oogpunt best wel zielig: in plaats van als een eerbiedwaardige grijsaard geliefd door tallozen heengegaan te zijn, gestorven als een rancuneuze, verwarde en kwaadaardige gek die zijn laatste dagen heeft gesleten als scribent voor een haatblog en zetelvulling namens een fascist aan wie hij die plek in het Europees Parlement heeft te danken (zoals dat zo vaak gaat bij dat eenmanszaakje in haatverkoop) uitsluitend bij gebrek aan beter.