Hoofd Duitse veiligheidsdienst waarschuwt voor gevaar extreemrechts terrorisme

Hans-Georg Maassen, het hoofd van de Bundesverfassungsschutz , de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, waarschuwt dat fascistische groepen uit heel Europa en zelfs de VS nauw samenwerken bij de voorbereiding van aanslagen:

Het is niet uitsluitend een Duits verschijnsel, extreemrechts vormt momenteel door heel Europa netwerken, soms zelfs met connecties in de VS…we zien dat veel mensen binnen de extreemrechtse scene tot alles bereid zijn en inmiddels samenwerken om extreemrechtse terroristische cellen te creëren

Volgens het jaarverslag van de Bundesverfassungsschutz  is  in 2015 het aantal extreemrechtse gewelddaden in Duitsland met 42% gestegen. Vonden er in 2014 “slechts” 5 aanslagen op asielzoekerscentra plaats, in 2015 steeg dat aantal tot 75.