Hongarije en Polen dreigen met veto tegen EU-begroting

Hongarije en Polen dreigen met een veto tegen de EU-begroting. In ruil voor het verlenen van financiële steun eist de EU dat ontvangende landen de burgerlijke rechtsstaat respecteren. Polen en Hongarije eisen dat die voorwaarde ingetrokken wordt.

Beide landen zijn al jaren bezig democratie en rechtsstaat ( de ‘open samenleving’) af te breken en te vervangen door een de facto eenpartijstelsel, gekenmerkt door het geleidelijk inperken van de mediavrijheid en het monddood maken van de oppositie. Tegelijk worden formele democratische structuren intact gelaten.

De EU valt te verwijten dat ze daar veel te laat en veel te laks op gereageerd heeft. Pas dit jaar besloot de EU eindelijk in te grijpen. EU-staten die ‘de grondwaarden van de EU’ schenden kunnen voortaan getroffen worden door financiële sancties. Denk aan het inperken van de onafhankelijke rechtspraak of het muilkorven van de media, zaken waar de reactionaire regimes in Polen en Hongarije zich de afgelopen vol hartstocht op gestort hebben.

Mocht de EU-begroting voor de jaren 2021-2027 niet aangenomen worden, dan betekent dat ook het einde voor het coronanoodfonds. Het pakket van 750 miljard euro moet de zwaarst getroffen lidstaten helpen economisch weer op te krabbelen.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Orban – Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48233714