Hoe zit het met het zionisme?

Onderstaand betoog is afkomstig van de Palestijns-Amerikaanse journalist Ahmed Fouad Alkhatib (o.a. Newsweek). De emoties rond de oorlog tussen Israël en Hamas lopen hoog op en een genuanceerd betoog als het onderstaande is zeer welkom. Begrip voor de Palestijnse zaak hoeft niet gepaard te gaan met het genocidale antisemitisme van nazi’s en dekoloniaal links. Voor de leesbaarheid zijn Alkhatib’s tweets door het onvolprezen threadreader gehaald. Vertaling: redactie Krapuul (of misschien eerlijker: Deep Translate;-)).

Hoe zit het met zionisme? De meeste Palestijnen geloven dat hun traumatische ervaring het directe gevolg is van het zionisme en het zionistische project. Mijn grootouders werden in 1948 uit hun huizen verdreven en ik draag een generatietrauma van hun ontheemding met me mee. Maar veel Palestijnen en hun bondgenoten begrijpen nog steeds niet de enorme diversiteit van het zionisme als ideologie, en wat het eigenlijk betekent voor verschillende Joodse en Israëlische doelgroepen. Zionisten zijn niet monolithisch en bestaan in allerlei politieke, religieuze, sociale en nationale oriëntaties en tendensen. Het is moeilijk om de nuances en fijne kneepjes van dit onderwerp in korte woorden op Twitter samen te vatten, maar mijn belangrijkste gedachten zijn:

1. Het idee dat de pro-Palestijnse zaak alleen kan worden bevorderd door aansluiting te zoeken bij “antizionistische” Joden is onjuist en ronduit verkeerd en schadelijk. Zionisten zijn een onvermijdelijk deel van de oplossing.

2. Een zionist betekent niet standaard “anti-Palestijns” of anti rechtvaardige vrede & co-existentie met Palestijnen. Ik begrijp waarom zovelen er anders over denken, maar we hebben een ander kader nodig om met zionisten en hun overtuigingen samen te werken om vooruit te komen en een andere toekomst op te bouwen.

3. Veel van de vroege zionisten waren erg links georiënteerd, pro-coëxistentie mensen die zij aan zij wilden leven met de inheemse Palestijnse bevolking. En ja, velen waren vanaf dag één militant of wérden militant na schermutselingen en botsingen met Palestijnse revolutionairen (goed of fout, maar dat is wat er gebeurde). Het idee hier is dat het zionisme een diverse beweging is die niet alleen bestond uit een stelletje boze of haatdragende Europese Joden die uit waren op de verdrijving van Palestijnen. Er waren ook talloze Arabische Joden die de zionistische ideologieën aannamen omdat ook zij (net als veel moslims in het Midden-Oosten/denk aan de Kalifaten & hun veroveringen) verlangden naar een veilige plek die hen kon verenigen met hun broeders.

4. Vanwege de duizenden jaren van diaspora & onderdrukking werd het zionisme een aantrekkelijke ideologie voor veel Joden die verlangden naar een gevoel van erbij horen en het recht op zelfbeschikking. Ik begrijp waarom zoveel Palestijnen het oneerlijk vinden dat Joodse zelfbeschikking en bevrijding ten koste van hen gaan. Maar het is belangrijk om dit punt te begrijpen om te begrijpen waarom het zionisme een dominant thema werd binnen het reguliere jodendom.

5. Een vrije en welvarende Palestijnse staat zal niet voortkomen uit de “uitroeiing” van het zionisme, en de zionistische ideologie zal blijven bestaan. Voordat je me aanvalt als een “zionistische apologeet”, begrijp alsjeblieft dat mijn motivatie is dat we een manier vinden om vooruit te komen en het traject van dit afschuwelijke en bloedige conflict te beïnvloeden.

6. Het is niet inherent antisemitisch om kritiek te hebben op het zionisme, dat een veelzijdige ideologie is die niet immuun zou moeten zijn voor kritiek en kritisch onderzoek. Echter, vooral in recente tijden kan kritiek op het zionisme vaak overgaan in antisemitische stijlfiguren, stereotypen en klassieke haatdragende sentimenten die de lijn van anti-Israël/antizionistisch activisme overschrijden naar antisemitisme. Dit is vooral verontrustend om te zien sinds de afschuwelijke gebeurtenissen van 7 oktober.

Het Palestijnse volk heeft legitieme grieven die een rechtvaardige oplossing waard zijn. De bezetting van de Westelijke Jordaanoever kan niet eeuwig voortduren als Israël een veilige toekomst als Joodse staat wil hebben. De verachtelijke oproepen tot etnische zuivering van de bevolking van Gaza door hooggeplaatste Israëlische functionarissen zijn immoreel, verschrikkelijk, problematisch en moeten worden aangepakt.

Desalniettemin zullen reductionistische, simplistische slogans en retoriek die alle kwalen, problemen, kwesties en huidige uitdagingen die de Palestijnen ervaren op zionisten en het zionisme afschuiven, de Palestijnse zaak niet vooruithelpen, noch zullen ze helpen bij het begrijpen van en samenwerken met Israëli’s en Joden voor wie Israël zoveel betekent. Noch de Palestijnen, noch de Israëli’s gaan ergens heen – ik ben geen zionist. Toch weet ik dat als vrede enige kans van slagen wil hebben, ik met zionisten moet samenwerken en de eindeloze cyclus van demonisering en ontmenselijking moet stoppen.

Uitgelichte afbeelding: A blood-stained home floor in the aftermath of the Nahal Oz massacre in Nahal Oz, Israel  – By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085