Hoe radicaliserende individuen denken

Vorig week publiceerde collega Sofia van der Linde een zeer overtuigend stuk over de rassenwetten van de Partij voor de Vrijheid: De PVV wil rassenwetten invoeren. Wij hebben dit vaak besproken, en zij kwam mij te hulp bij een ingewikkelde discussie naar aanleiding van mijn eerdere stuk, “NSB- en Nazi-achtige retoriek van Wilders en de PVV” waarin meerdere mensen bij hoog en laag beweerden dat de PVV niet racistisch is. Collega Van der Linde geeft perfect de racistische bedoelingen weer die in het PVV-verkiezingsprogramma staan.

Eerder publiceerde ik, “Wilders’ Kampf: Zijn PVV’ers Bezorgde Burgers of Racisten?” waarin ik schreef over racisme door PVV-ers:

De meest opvallende en tegelijkertijd meest verkapte racistische uiting van het laatste decennium is de zware kritiek op de multiculturele samenleving. Er is geen economische of sociaalwetenschappelijke reden om de multiculturele samenleving zo erg te bekritiseren; het is een onderbuikgevoel, vooral heersend onder de autochtone werkende klasse die veelal geen boodschap –laat staan behoefte- heeft aan menselijk verscheidenheid en culturele diversiteit. De mensen van de werkende klasse zijn ook gekant tegen cultuur in algemene zin, behalve als het hun eigen platte en simpele cultuur betreft. Bij hen geldt de uitspraak “Doe normaal, dan ben je gek genoeg” als een 11de gebod. Er is sprake van een vrijwillige afsluiting van de rest van de samenleving waarbij men zich op individueel niveau voorziet van uitsluitend dat wat hen aanstaat. Deze inwaartse beleving is desastreus voor de sociale aspecten van de mens, en wanneer men zich bewust raakt van de isolatie zoekt men aansluiting bij anderen, meestal zijn dat mensen die zich in het zelfde schuitje bevinden. In de partijpolitieke zin is dat de eerste stap van radicalisering.

Het is een psychologisch gegeven. In de Blackwell Handbook of Social Psychology is de aanzet van negativiteit beschreven:

[A] given experience or perception can contribute to or detract from an individual’s initially positive evaluations depending on whether or not that experience or perception is consistent with the individual’s beliefs and values.[1]

Het negativisme heersende onder de mensen vormt een vicieuze cirkel. Men raakt verzeild in een geconditioneerde situatie waarbij men zichzelf als benadeelde of zelfs slachtoffer ziet. Dit versterkt het beeld wederom, leidende tot een circulair belevings- en levenspatroon. Wederom is dat duidelijk beschreven in Blackwell:

… [R]ather than beliefs and values determining the global meaning of specific experiences, it is equally likely that specific experiences may affect the development of beliefs and values within the individual.[2]

Een normaal, sociaal mens zal zich als individu in het geheel laten opgaan. Terwijl men zich bewust is van het eigen “hebben en houden” is men ook bewust van mens en maatschappij. Men zal rekening houden met anderen en zich ook sociaal opstellen. In de wereld en beleving van de radicaliserende individualist zijn hij en zijn naasten het belangrijkste, maar daarbuiten bestaat er voor hem geen echte band met de rest van de wereld.

In een eerder stuk, “Filosofie en psychologie van idealisme”, behandelde ik uitvoerig de persoonlijke en sociale idealen van de mens,  en in het bijzonder zijn politieke idealen, om zodoende het radicaliseringproces nader te verklaren. Roderick Stackelberg, Professor Emeritus in Geschiedenis van Gonzaga University (Washington, VS), beschrijft de politieke verdeeldheid in idealismen als volgt:

The essential difference between left and right lies in their attitude toward human equality as a social ideal. The more a person deems absolute equality among all people to be a desirable condition, the further to the left he or she will be situated on the ideological spectrum. The more a person considers inequality to be unavoidable or even desirable, the further to the right he or she will be. On the extremist fringes of this spectrum are persons or movements who will go to any length to achieve their utopian ideal: on the left the egalitarian utopia in which the weak and the strong share equally in the benefits of their society; on the right the inegalitarian anti-utopia in which the strong receive the benefits due to them by virtue of their natural superiority and the weak, however perversely defined, are dispensable, deprived, and excluded.[3]

 

Stackelberger verwoordt het wezenlijk verschil tussen links- en rechts politiek. In mijn mening zijn de doorsnee PVV-ers geradicaliseerd in diverse opzichten. Vooropgesteld moet worden dat een geradicaliseerd mens ongelukkig is in zijn wezen. Er zal altijd een soort van bewust of onbewust paranoïdeachtig gevoel zijn dat geprikkeld wordt door gebeurtenissen of omstandigheden waarin hij zich bevindt, of waarover hij zich bekommert en zich derhalve vanuit een cognitief perspectief betrokken of aangesproken voelt.

De 18de eeuwse politiek-filosoof Jean-Jacques Rousseau beschrijft in The Social Contract de positionering van het individu in de politieke orde:

 

“Each of us puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general will, and, in our corporate capacity, we receive each member as an indivisible part of the whole.”[4]

De hiërarchie zoals Rousseau die beschrijft is een vrijwillige onderwerping van een persoon aan het politieke systeem. Maar voor een radicaliserende individualist zal dit een verstoring zijn van zijn politieke gemoedstoestand, met name wanneer hij het politieke systeem allerlei zaken (zoals de zogenaamde mislukking van de multiculturele samenleving of de dreigende islamisering) kwalijk neemt. Zijn enige machtsmiddel is dan zijn stem tijdens de verkiezingen, die hij dan ook zal doen gelden.

Het politieke landschap waarin de radicaliserende zich bevindt is dus eender een mijnenveld voor hem. De individualist zal zijn asociale aspecten onderdrukken om zijn vlucht uit dit mijnenveld te realiseren. Hiervoor zal hij zijn heil zoeken bij soortgelijken en zich op laten nemen in het collectieve en vice versa.

Leestip:

1) Voor een diepte-analyses over de individuele aansluiting (politiek) lees https://krapuul.nl/blog/23580/wilders-kampf-zijn-pvvers-bezorgde-burgers-of-racisten/; en

2) Voor een diepte-analyse van radicalisatie (haat), lees https://krapuul.nl/blog/30174/psychopathologie-van-wilders-en-aanhang-stadium-1-de-groep-verzamelt/.


[1] Blackwell Handbook of Social Psychology. p.40

[2] Ibid.

[3] Roderick Stackelberg, Hitler’s Germany: Origins, Interpretations, Legacies, London (VK), Routledge, 1999,  pagina 4

[4] Jean-Jacques Rousseau,The Social Contract or Principals of Political Right,1762, Boek 1, Hoofdstuk 7

 

20 gedachten over “Hoe radicaliserende individuen denken”

 1. De omslag naar het huidige klimaat is mede gekomen, omdat de Nederlandse Politiek Correctheid een flinke dosis verborgen racisme in zich droeg. Het was post-koloniaal schuldgevoel. Men wist dat er onrecht was gedaan en wordt gedaan, maar men had zich nog niet verlost van een neerbuigende houding tegen minderheden.

  Mensen van buiten Europa werden een verrijking genoemd. Veel mensen die zich wilden afzetten tegen het politiek correcte klimaat gingen zoeken naar ‘”bewijzen” dat diverse groepen geen “verrijking” waren.

  Het hele verrijkingsverhaal is echter al onzinnig en racistisch. Als blanke Nederlander hoef je geen verrijking te zijn. Je hoeft niet te bewijzen dat je van waarde bent voor deze samenleving. Zo lang je niet actief schade doet en geen al te grote last bent, is het al goed genoeg. Waarom moet iemand die hier is geboren met wat donkerder huid dan een verrijking zijn? Dat is nog steeds een dubbele moraal.

  Arbeidsmigranten kwamen hier om te werken. Vluchtelingen voor een veilig heenkomen. Alle migranten hoopten dat het in Nederland net wat leuker zou zijn dan in hun land van herkomst.

  Je mag van mensen vragen dat ze de taal en andere vaardigheden leren om zich te redden en dat ze zich aan de wet houden. Met andere woorden: je draagt bij aan de samenleving zo veel je kan, je doet geen schade en je vraagt niet om meer hulp dan je nodig hebt gezien je omstandigheden. Hetzelfde wat we van iedere burger vragen.

  Door te veel nadruk op cultuur te leggen, werden personen die tot minderheden behoorden nog altijd gestereotypeerd. Bij misdrijven gepleegd door iemand die tot een minderheid behoort, wordt er heel erg naar diens vermeende andere cultuur en godsdienst gekeken terwijl we bij blanke daders veel meer kijken naar sociaal economische omstandigheden, persoonlijke overtuigingen en het persoonlijke familieleven van een dader.

 2. “‘De mensen van de werkende klasse zijn ook gekant tegen cultuur in algemene zin, behalve als het hun eigen platte en simpele cultuur betreft. Bij hen geldt de uitspraak “Doe normaal, dan ben je gek genoeg” als een 11de gebod. Er is sprake van een vrijwillige afsluiting van de rest van de samenleving waarbij men zich op individueel niveau voorziet van uitsluitend dat wat hen aanstaat.”‘ zegt Neal Lachman.

  Als ik zo’n tekstje lees weet ik al genoeg en is verder lezen overbodig. Wat is cultuur? Met een hoofdletter of met een kleine letter geschreven? De paus bedient zich ook van cultuur en Jantje Smid ook. Gaan we nu voorschrijven wat cultuur is? Wie denkt Neal Lachman wel dat die is om zulke denigrerende taal te gebruiken? Al zou ik het met hem eens zijn dan nog zou ik zulke uitspraken niet voor mijn rekening willen nemen. Hoofdzakelijk omdat ik mij bewust ben van het gegeven dat als je mensen die dagelijks worden geconfronteerd met de harde praktijk, de mensen bij wie om kwartovervijf ‘smorgens de wekker afloopt waarna na een haastige boterham en het vullen van de termosfles om zich door het gekrioel van al die andere individuen die hetzelfde doen naar het haar werk te begeven. Werk waar cultuur nooit ter sprake komt omdat de baas dat zo wil want zij mochten eens door die vrijgevochten bende op verkeerde ideeën worden gebracht. Na werktijd is er hetzelfde aan de hand. Wie de pulp op TV niet wil zien kan hem net zo goed weggooien of zeer selectief kijktijd plannen.

  Ach wat probeer ik je aan je verstand te brengen als je nog niet eens de moeite neemt om het in het Nederlands te zeggen. 😎

 3. Nu ik de titel nog eens goed lees “Hoe radicaliserende individuen denken”. Radicaal? Nou dacht ik toch steeds dat politieke stromingen als de PVV het juist in hun broek deden voor radicalen.

  “‘Een normaal, sociaal mens zal zich als individu in het geheel laten opgaan. Terwijl men zich bewust is van het eigen “hebben en houden” is men ook bewust van mens en maatschappij. Men zal rekening houden met anderen en zich ook sociaal opstellen. In de wereld en beleving van de radicaliserende individualist zijn hij en zijn naasten het belangrijkste, maar daarbuiten bestaat er voor hem geen echte band met de rest van de wereld.”‘ zeg je.

  Nou dacht ik toch even dat je zegt dat een radicaal individu een aso is die rijp is om monddood gemaakt te worden.

  Om je een spiegel voor te houden jouw tekst in spiegelschrift: Een abnormaal mens zal zich als individu niet in het geheel laten opnemen. Laat ik nou denken dat dat nou juist cultuur is. Of toch niet volgens jou want abnormaal? ❗

 4. Sofia van der Linde Schreef:

  De omslag naar het huidige klimaat is mede gekomen, omdat de Nederlandse Politiek Correctheid een flinke dosis verborgen racisme in zich droeg.

  Hosanna, het ware word is gevallen. Racisme, verborgen of openlijk is de draaispil waarop het aandacht van de maatschappij gericht moet worden. Pas dan mogen we hopen dat we op den duur de situatie zullen geleidelijk doen verbeteren.

 5. He, die racistische PVV, dat etnicisme, of racisme, die nazi’;s toch!

  Die hebben nota bene Rana Saleem in de gelederen. Hadden ze toch even weg moeten discrimineren. Etnisch andere oorsprong, dus die moet weg volgens de rassenwetten van de PVV.

  Of zouden jullie er ook hier weer naast zitten? (Hint, ze is Christelijk. Kunnen jullie dat weer gebruiken om alles ‘wetenschappelijk’ recht te breien)

 6. OK, ok. Dan doe ik het zo:

  He, die racistische PVV, dat etnicisme, of racisme, die nazi’s toch!

  Die hebben nota bene Rana Saleem in de gelederen. Komt uit Irak. Hadden ze toch even weg moeten discrimineren. Etnisch andere oorsprong, dus die moet weg volgens de rassenwetten van de PVV. Toch doen ze dat niet. Is dat misschien omdat ze niet racistisch zijn?

 7. @ ItBestjoer:

  Ik ken Rana Saleem van Twitter. En ze heeft net zo’n hekel aan de Islam als Geert Wilders. In DM stuurde mij de gewoonlijke uit-context zgn haatverzen van de Koran, alsof ik die niet zou kennen.

  Voorts kunnen er diverse zelf-hatende Arabieren (o.i.d.) zijn net als dat er zelfhatende Indiers en zelfhatende Joden zijn. Niets neemt weg het feit dat de boodschap en de visie en filosofie van de PVV racistisch van aard is.

 8. Ok dan, goed. Gaan we er vanuit dat Rana Saleem een malle reden heeft (knettergek?) om lid van de PVV te worden. Misschien is ze zelfs wel een zelfhaat-arabier.
  Als die PVV-ers nu allemaal racistisch zijn dan moeten ze niet bepaald blij zijn met een Saleem want ze komt uit een buitenland waar ze niks van moeten hebben.
  Dus als ze lid is, waarom gooien die racisten haar er dan niet meteen uit?

  Misschien omdat ze niet racistisch zijn?

 9. @ ItBestjoer:

  Omdat het validatie geeft. En men mag in NL niemand zomaar weren. En het staat wel grappig, een verdwaalde allochtoon.

 10. Tja , in het begin zaten er ook Joden bij de NSB . en beweerde Mussert dat hij niets tegen Joden had zolang deze zich Nederlands gedroegen .. Dat er één excuustruus met een Arabische naam bij de PVV zit betekend niet zoveel , ze hebben ook één excuus-neger in de persoon van Sharp .. verder is het gewoon een witte haatclub …

 11. Al Bakrastani Schreef:

  Tja , in het begin zaten er ook Joden bij de NSB . en beweerde Mussert dat hij niets tegen Joden had zolang deze zich Nederlands gedroegen .. Dat er één excuustruus met een Arabische naam bij de PVV zit betekend niet zoveel , ze hebben ook één excuus-neger in de persoon van Sharp .. verder is het gewoon een witte haatclub …

  Ik wilde de Godwin niet maken! lol… Bakra, jij krijgt de Godwin-prijs. 😆

 12. Okidoki.
  Dusss….
  – heeft geen rassenwet, maar is wel racistisch. Discrimineren namelijk vw. herkomst enzo
  – Rana Saleem is geboren in Irak (ze heeft niet alleen arabische naam, ze is er een) -> zou zich niet tot racistische PVV aangetrokken moeten voelen.
  – Toch wordt Rana lid. Conclusie: Rana doet vreemd (haat zichzelf, of is raar)
  – Rana wordt lid PVV. Andere PVV-ers zouden moeten denken: ‘die motten we niet’
  – PVV’ers doen dat niet. Rana is welkom,mag zelfs in de Staten. Waarom?
  – PVV’ers moeten nog laten zien dat ze racist zijn. Komt later wel. Zie NSB.
  – PVV zegt: alles schuld allochtonen. Dus nemen we er een in dienst. Da’s logisch.

  Voor antisemitisme NSB was bezetting + Rost van Tonningen nodig. Wie nemen dat voor hun rekening?

  Ik vind het allemaal heel logisch.

 13. @ ItBestjoer,

  De PVV is voor rassenwetten zie hun voorstel voor etnische registratie van iedereen op pagina 11 van hun verkiezingsprogramma. De PVV-deologie overduidelijk racistisch.
  https://krapuul.nl/blog/33720/de-pvv-wil-rassenwetten-in-nederland/

  Een paar leden van minderheden bewijzen niet zo veel. Bovendien kan Wilders dat nog niet openlijk in diens statuten zetten want dan zou hij een verbod van zijn partij riskeren. Elke onverdraagzame beweging heeft wel een paar leden in haar midden gehad die tot de groepen behoorden die deze beweging wenste te vervolgen. In de KKK zaten hier en daar ook mensen met recente Afrikaanse voorouders.

  Rana Saleem is een Arabische ex-Moslim. De groepen waar het PVV-programma het meest tegen ageert zijn echter Marokkanen en Antilianen. Daarnaast geeft een etnische Arabier ook de PVV-stemmers een steuntje in de rug omdat ze hun ideeën over de Islam bevestigt en hun het gevoel geeft dat ze geen racist zijn.

 14. Sofia van der Linde Schreef:

  Een paar leden van minderheden bewijzen niet zo veel.

  Inderdaad, ken ik ook een beroepsvereniging waar men steeds in besloten klein kring “eigen mensen”alle besluiten neemt, maar voor de propaganda gaan ze openbaar altijd over hun klein project voor tweede hands hulp ergens in het buitenland.

  Dan zijn ze niet racistisch, volgens hun redenering, snap je?

 15. Daarnaast zijn mensen ook dikwijls schijnheilig of bereid hun principes af te zwakken als ze iemand aardig vinden.

  Het is onzin om te beweren dat Rana Saleem meer zegt over de PVV dan hun racistische voorstellen. Als Rana Saleem een ex-Moslim is en geen dubbele nationaliteit heeft dan kan zij zich bovendien inbeelden dat zij niet het slachtoffer gaat worden van deze maatregelen.

  “De PVV is niet racistisch want Rana Saleem staat niet op hun deportatie lijst.”
  Niet echt een overtuigend argument, hè?

 16. Nu het weer over de PVV gaat, een korte opmerking volstaat. De éénmanspartij PVV heeft maar één [radicaal] lid en dat is een racist dus is het een racistische partij. En ik heb geen enkele illusie over wanneer het een democratisch geleide partij met leden zou zijn. Mogelijk wordt het dan een meer openlijk racistische partij die nog bottere racistische maatregelen gaat voorstaan nadat het zijn hypocrisie heeft moeten laten varen om in congressen en ledenvergaderingen hun standpunten aangenomen te krijgen. Alhoewel…, hypocratie en democratie blijken in religieuze partijen dezelfde begrippen te zijn. 😈

Reacties zijn gesloten.