Hoe bewijs je dat je homo bent?

Hoe bewijs je dat je homo bent? Donderdag 12 februari organiseert de Amsterdamse Academische Club een debat over de problematiek van homoseksuele asielzoekers. Homoseksualiteit kan een reden zijn om naar Nederland te vluchten. Maar moeten wij zomaar geloven dat een asielzoeker homo is? En zo nee, hoe kan een asielzoeker dat aantonen? Aanleiding voor het debat is het A.B.C. arrest van het Europese Hof van Justitie. Dat bepaalt dat stereotiepe opvattingen niet de doorslag mogen geven bij asielprocedures. Ook mogen er geen gedetailleerde vragen worden gesteld over hoe de asielzoeker met de eigen seksuele gerichtheid omgaat. Maar het Hof meldt niet welke bewijsmiddelen wel geschikt en toegestaan zijn. Met Peter Herfst, Sabine Jansen, Louis Middelkoop en Betty de Hart. Maarten den Heijer is gespreksleider (Lees verder bij de bron van dit artikel)