Hillary Clintons lugubere schaduw over Haïti

Hillary Clinton prijst zichzelf aan als presidentskandidaat met ruime en degelijke buitenlandse ervaring. Canadees activist Nikolas Barry-Shaw ziet dat anders in het alternatief magazine Jacobin. Clinton heeft immers een zeer nefaste rol gespeeld in de ondermijning van de democratie in Haïti.

Betekent Hillary Clintons gooi naar het presidentschap van de VS een verstikking van de democratie in Haïti? Een groeiend aantal goed geïnformeerde commentatoren, afkomstig uit Haïti én de VS, denken van wel. Deze waarnemers stellen dat de politieke ambities van de voormalige minister van buitenlandse zaken van de VS een grote invloed hebben op het Haïtiaanse electorale proces.

De grondig fout gelopen verkiezingen op het eiland van augustus en oktober 2015 kregen meer dan 33 miljoen dollar steun van de Amerikaanse regering, maar waren aanleiding voor massaal politiek protest in januari 2016.

In de nasleep van het desastreuze presidentschap van Michel Martelly (2011-2016) tonen de Haïtiaanse verkiezingen duidelijk aan hoe Clintons pogingen om als VS-minister van buitenlandse zaken het politieke proces in Haïti te sturen, als een boemerang in het gezicht van de VS terugkeren1. Het massale protest in Haïti leidde ertoe dat de tweede ronde van de presidentsverkiezingen is opgeschort en dat het VS-ministerie van buitenlandse zaken zich momenteel alleen nog bezighoudt met het beperken van de schade.

De prioritaire bekommernis van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken (onder Clinton’s opvolger John Kerry) was steeds – zij het onofficieel – om de presidentsverkiezingen in Haïti af te ronden vόόr het beslissende deel van de Amerikaanse verkiezingscampagne van start gaat in de zomer van 2016. Het ministerie is bijna wanhopig aan het pogen de gevolgen van Clintons beleid in Haïti buiten beeld te houden.

(lees verder bij de bron)