Het vrijemarktideaal volgens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 beloofde de PvdA in Amsterdam gratis openbaar vervoer voor AOW’ers.
Ja, de PvdA is nog nooit in de oppositie geweest in Amsterdam, en zijn voorloper de SDAP – je moet wel tot de heel sterken behoren om dat meegemaakt te hebben.
Maar alleen besturen zit er ook niet in. De PvdA bestuurt het liefst met de VVD de laatste zoveel jaren. Verwantschap, nietwaar.
En de VVD wilde wel gratis openbaar vervoer voor 65+-ers inAmsterdam, maar vond het ook weer onzin dat rijke Amsterdamse (of niet-Amsterdamse) 65+-ers dan ook gratis meemochten. Er moest een inkomenstoets komen.
U ziet het voor u: een bv of stichting, met een VVD-kneus in het bestuur, die jaarlijks van alle 65+-ers die van het Amsterdamse openbaar vervoer gebruik willen maken de inkomensgegevens gaat beoordelen om te kijken of ze wel gratis meemogen.
Een toets die natuurlijk veel meer zou kosten dan het hele cadeautje aan 65+-ers.
Kortom, het is er nooit van gekomen en de PvdA is er nooit rouwig om geweest. De stemmen waren binnen. (Dit was nog voordat de VVD op het lumineuze idee kwam het hele Amsterdamse openbaar vervoer in de dump te gooien).

Wat heeft uw huisbaas met uw inkomen te maken? Denk er aan dat lang niet alle huurhuizen behoren tot wat men ten onrechte nog steeds “sociale woningcorporaties” noemt, er zijn ook nog heel wat kleine eigenaren of losse speculanten. En dankzij voortreffelijke wetgeving met de zegen van VVD, CDA en PvdA mogen deze mensen en de corporaties ieder jaar vragen of u niet te veel verdient om hun krotje te blijven bewonen.
Als u te veel verdient dan mag de huur vanzelf verhoogd worden, speciaal voor u, omdat u “te veel verdient”.

Extra zakcentje voor de onroerendgoedmaffia waar ze helemaal niets voor hoeven te doen.
En ze skaai is ze limmit als we even zo bezig zijn.
Tot nu toe is de AOW niet inkomensafhankelijk. U krijgt deze oudedagsvoorziening, waarvoor u tenslotte ook premie betaald heeft, onafhankelijk van eigen vermogen, pensioen van vaste baan enzovoort.
Maar het is bijna ondenkbaar dat de VVD dit op zich zal laten zitten.
In het kader van de vrijemarktwerking zal er een controleapparaat komen dat jaarlijks van u vraagt of u iet boven de AOW-grens zit.
Bezigheidstherapie voor u, goede baan voor partijkneusje.
Heeft de DSB niet een stel van die VVD’ers de straat op gewerkt nog niet zo lang geleden?