Het sektelied

1

Photo made by Abdul Alhazred: `Repression’

Het sektelied

Je kiest voor een sekte, een kastijdende hand.
Je wentelt in gekte, raakt uit je verband.
Je ontvlucht je syndromen en levert je uit
aan onzalige dromen. Je kruipt uit je huid.

Je zoekt je een Meester uit angst voor de pijn.
Je raakt snel begeesterd, je verkwanselt je zijn.
Op zoek naar een orde en een identiteit
raken mensen verworden, trekken leiders profijt.

Onthecht in hun daden, verkrampt in hun doen,
chaotisch, beladen, gespeend van fatsoen
scheppen goeroes vertrouwen, ontwerpen een norm,
doen plannen ontvouwen, creëren een vorm.

In de herkenning van elkanders licht,
ontstaat een gewenning die ontaardt in plicht
Vulkanisch beleven van grotesk genot.
Naar iets plátvloersers streven.
Zo ziet men alras: de ziel gaat op slot.